Radon i Danmark - Er nogle områder mere udsat for radon?

Radon findes overalt på jordkloden, fordi gassen befinder sig i undergrunden sammen med en række andre stoffer, materialer, gasarter og så videre. Da undergrundens geologiske sammensætning varierer fra sted til sted, er koncentrationen af radon stærkt svingende og kan afvige betydeligt inden for helt korte afstande. Det er ikke muligt at fastslå præcis hvor meget radon, der er i undergrunden alle steder, men der er foretaget mange undersøgelser, som kan være med til at give en indikation. I Danmark er radonniveauerne blevet kortlagt af myndighederne, og du kan få et overblik over, om der generelt er et højt eller lavt niveau af radon, hvor du bor, på dette kort.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at koncentrationen af radon kan variere selv inden for helt korte afstande. Man kan derfor ikke være sikker på at have et lavt radonniveau i sin bolig, fordi man ifølge radonkortet bor i et lavrisiko-område, eller fordi ens nabo har fået foretaget en tilfredsstillende radonmåling. Kortet kan således give en indikation af, om andre boligejere i din kommune har fået målt et forhøjet radonniveau, men det kan ikke med sikkerhed sige, hvad radonniveauet er i netop dit hus eller bygning.

Hvis du vil kende radonniveauet i din bolig eller en anden bygning, og vide, om du er udsat for radonholdig luft, er du nødt til selv at foretage en radonmåling i dit hus. Det faktiske radonniveau afhænger nemlig også af anvendelsen af bygningen. Som et simpelt eksempel vil ventilation og udluftning kunne have en stor betydning for det samlede radonniveau og dette afhænger som bekendt af, hvem der anvender bygningen. Nogen lufter meget ud, andre lufter mindre ud. Det er heller ikke muligt at sammenligne med nabohuse eller bygninger, der ligger i nærheden, for der kan være store forskelle på isolering og andre bygningsfysiske forhold. Dette er uddybet i det nedenstående.

Foruden de geologiske og geografiske forskelle, er der som sagt mange andre faktorer, der spiller ind på det samlede radonniveau i en bygning. Det er særligt byggetekniske forhold, der er afgørende. Ældre bygninger er med stor sikkerhed ikke bygget med radonsikring fra opførelsen, da man ganske enkelt ikke havde samme opmærksomhed på problematikken. Nyere huse, særligt de som er opført efter 2010, vil formentlig have en bedre radonsikring, da det på dette tidspunkt har været en del af bygningsreglementet. En ting er dog, hvad der bør være foretaget, og hvad intentionen har været, en anden er, hvad der faktisk er tilfældet. Selvom man har udført radonsikrende tiltag, er det ikke garanteret, at de udført tilfredsstillende. Vil man være på den sikre side, er der derfor kun en reelt mulighed  at få foretaget en radonmåling.

En sådan vil også tage højde for den måde, du benytter sin bolig eller anden bygning på. Forhold som opvarmning og ventilation med videre kan have betydelig indflydelse på det samlede radonniveau, og derfor bør der fortages en måling, mens man benytter bygningen, som man normalt gør. Af samme grund anbefales det også, at man får foretaget en radonmåling, når man overtager en bolig eller anden bygning fra en tidligere ejer. Der kan ganske enkelt være forskel på, hvordan man benytter og bebor boligen og dermed, hvad den samlede radoneksponering bliver.

Det er heldigvis blevet både nemt og billigt at få foretaget en radonmåling. For det mest pålidelige resultat bør man anvende dosimetre, som er den målemetode, der anbefales af myndigheder som eksempelvis Sundhedsstyrelsen. Du finder vores radon dosimetre her.

Digitale radonmålere kan også anvendes til at give en god indikation af radonniveauet. Man bør blot være opmærksom på, at præcisionen er lavere end for dosimetrene, som beskrevet ovenfor. Du finder vores udvalg af digitale radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom