radon målebokse - køb radonmålerradon målebokse - køb radonmåler

Radonmålebokse (sporfilm)

DKK335 DKK
På lager
 • Køb 2 for 325,00 kr/stk og spar 3%
 • Køb 3 for 280,00 kr/stk og spar 17%
 • Køb 4 for 275,00 kr/stk og spar 18%
 • Køb 5 for 270,00 kr/stk og spar 20%
 • Køb 6 for 265,00 kr/stk og spar 21%
 • Køb 7 for 260,00 kr/stk og spar 23%
 • Køb 8 for 255,00 kr/stk og spar 24%
 • Køb 9 for 250,00 kr/stk og spar 26%
 • Køb 10 for 245,00 kr/stk og spar 27%

Det er nemt at udføre en radonmåling. Radonmålebokse er den mest anerkendte og pålidelige metode til at måle radonniveauer indendørs. Det er denne metode som anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Du bør bestille 2 – 10 afhængig af hvor mange rum og værelser du vil måle i. Det er særligt vigtigt at placere målebokse i opholdsrum som stue, soveværelser og børneværelser. 

Bemærk at måling med måleboksene (sporfilm) bør påbegyndes umiddelbart efter de er modtaget. 

Inkluderet i pakken og prisen:

 • Fragt og returkuvert for gratis returnering til vores laboratorie
 • Klare og forståelige måleinstruktioner, som viser, hvor måleboksene skal placeres.
 • Måling som følger bl.a. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Analyse- og målerapport fra vores akkrediterede laboratorie.
 • Adgang til personlig side hvor du kan følge din måling og se resultaterne af dine målinger.

Husk at de mest pålidelige resultater opnås ved måling i fyringsæsonen. Det vil som udgangspunkt sige fra 1. oktober til 30. april.

Når du har gennemført din bestilling vil du modtage en mail med et login hvor du kan følge din bestilling og indtaste oplysninger om din måling når du er klar til at påbegynde den.

Når du modtager måleboksene skal de placeres efter instruktionerne i ca. 2 måneder (60 dage). Derefter sendes de tilbage til vores laboratorie i den medfølgende svarkuvert (bemærk at returfragten er inkluderet i prisen). Så snart laboratoriet har færdiggjort analysen af dine målebokse vil du kunne se resultaterne via et login til din personlige side. Du vil også modtage en email med resultaterne.

Der medfølger en forklaring på hvad resultaterne betyder, men du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til hvordan de skal forstås og fortolkes. Vi hjælper også gerne med råd til hvad du kan kan gøre hvis målingen viser forhøjede radon niveauer.

100% sikker e-handel Vi beskytter dine data og behandler info fortroligt.
Gratis forsendelse Alle ordrer er inklusiv gratis forsendelse.
Hurtig levering 1-2 dages levering. Vi sender alle hverdage
Bedste radonmålere Vi sælger kun de bedste typer radonmålere

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til vores produkter eller radon generelt.

info@radimet.dk

Radonmåling med sporfilmsmetoden

Risikoen for at der er forhøjet niveau af radon i din bolig afhænger af flere faktorer, herunder bygningstype samt geografisk placering. Det ses ofte at radonniveauerne kan variere betydeligt selv inden for helt små geografiske afstande. F.eks. er det ikke unormalt at flere ens huse på en vej kan have forskellige niveauer af radon, simpelthen fordi koncentrationen i undergrunden varierer betragteligt.

Du kan benytte de tilgængelige vurderinger på internettet, der belyser risikoen for radon i hjemmet afhængig af, hvor du bor i landet. Du kan bl.a. se vores radonkort her på siden. Disse vurderinger er dog ikke nøjagtige, men tjener som en indikation for hvilken risikoklasse dit område er i.

Risikoen for radon i en bygning påvirkes blandt andet af følgende forhold:

- Geologi: Hvis radonniveauet er forhøjet i din bolig, skyldes det ofte at undergrunden har en høj radonkoncentration, som derved kan trænge ind gennem sprækker og utætheder i konstruktionen. For eksempel ses det ofte at en undergrund med fortrinsvis smeltevandsgrus, morænesand samt moræneler har de højeste koncentrationer af radon. Hvis din bolig er bygget på én af disse jordarter, er der også større risiko for radon i boligen.

- Byggeår: Hvis dit hus er bygget før 1998, er det med stor sandsynlighed ikke radonsikret da huse før denne tid ikke blevet bygget i overensstemmelse med bygningsreglementets radonsikring. Hvis du bor i et ældre hus med revner og sprækker i for eksempel gulvet, kan radon forholdsvist nemt trænge ind i bygningen. Der er større mulighed for et højere niveau af radon, hvis du bor i en ældre bygning, da nybyggede huse ofte har et lavere indhold af radon. I 2010 blev det fastsat, at huse bygget efter 2010 ikke må overstige en radonkoncentration på 100 Bq/m3. Hvis du er i tvivl om dit nybyggede hus opfylder dette, er det en god idé at få foretaget en radonmåling. Selv hvis du bor i et nyere hus, er det ikke en garanti for at radonniveauet er under den anbefalede grænseværdi. Det skyldes at ikke alle entreprenører har tilstrækkelig erfaring med at udføre den rette radonsikring samt at der undertiden sker fejl i radonsikringen. Det anbefales derfor generelt at få foretaget en radonmåling, da det reelt er den eneste måde du kan være sikker på at radonkoncentrationen er under det anbefalede.

- Huset: Risikoen for radon har også meget at gøre med, hvilket slags hus du bor i. Hvis du bor i et hus, hvor gulvet er direkte mod jorden (huse uden kælder), er det nemmere for radon at trænge ind i de rum, hvor du som oftest befinder dig. Hvis du bor i en etageejendom, er der ikke en lige så stor chance for radon. Du kan blandt andet lave en radonmåling med sporfilmsmetoden.

Bedste tidspunkt at foretage radonmålinger

Forskningen er efterhånden ganske velfunderet indenfor radon og de sundhedsmæssige konsekvenser af eksponering over lang tid. Konklusionen er at det kan være farligt at opholde sig i bygninger med et for højt indhold af radon. Det gælder både i hjemmet, på arbejdspladsen samt i institutioner hvor man ofte opholder sig i længere tid.

Det er som udgangspunkt bedst at foretage radonmålinger i vinterhalvåret, da radonkoncentrationen i boligen har en tendens til at være højere i denne periode. Man får dermed et mere reelt billede af hvad maksimalværdien er. Da de fleste tænder for varmen om vinteren og det samtidig er koldt udenfor, er der større forskel mellem udendørs- og indendørstrykket. Dette bevirker at der skabes et undertryk som har en tendens til at suge mere radon ind i bygningen. Derudover bliver der ofte luftet mindre ud om vinteren, hvilket også typisk højner radonkoncentrationen. Derfor bliver det anbefalet, at radonmålinger foretages i vinterhalvåret eller ”fyringssæsonen” som der ofte henvises til.

Lukkede målebokse (sporfilmsmetoden)

Sporfilmsmetoden er anbefalet af Sundhedsstyrelsen som den bedste målemetode, når det kommer til måling af radonniveauer. Det skyldes at metoden giver det mest korrekte og dermed pålidelige resultat. Det er en enkelt og nem metode, hvor du måler for radon i en periode på ca. 60 dage. Inde i radonmåleren ligger en tynd film, som minder lidt om film i kameraer. Når denne film udsættes for radon, efterlades mikroskopiske mærker. Når målelaboratoriet senere analyserer målingen, vil det være disse mærker som analyseres og samlet danner grundlaget for at beregne niveauet af radon.

Radonkoncentrationen måles i Becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Afhængig af tallet vil det kunne ses, om du for eksempel har gennemsnitligt 100 radonpartikler pr. kubikmeter i boligen. Hvis dette er tilfældet, vil målingen se således ud: 100 Bq/m3. Dette tal er også grænseværdien i Danmark. Hvis din bolig har mere end 100 Bq/m3, anses det for at medføre en risiko for at være sundhedsskadeligt at opholde sig i boligen i længere perioder af gangen.

Hvis du ønsker at gøre brug af sporfilmsmetoden, skal du blot bestille det antal målere du har behov for. Det anbefales at der placeres en måler i hvert rum du ønsker at måle i. Det er vigtigt at måle i soveværelser, stuer samt andre rum hvor man opholder sig i længere tid. Når du har modtaget målerne (som er på størrelse med en tændstiksæske) skal de blot placeres i henhold til de medfølgende instruktioner. Efter ca. 60 dage sendes målerne til vores laboratorie i den medfølgende kuvert. Vores laboratorie analyserer herefter målingen og vender tilbage med en målerapport, der viser hvad radonniveauet er målt til.

Kurven er tom