Radon i din bolig - Hvilke huse er mest udsat for radon?

Hver femte hus i Danmark har et for højt radonniveau. Fire forhold er afgørende for radonniveauet i din bolig:

  • Hvor du bor.
  • Hvornår dit hus er bygget.
  • Husets konstruktion: Herunder særligt om huset har kælder.
  • Husets stand.

1) Hvor du bor

Koncentrationen af radon i undergrunden varierer geografisk, og nogle områder har naturligt mere radon i undergrunden end andre. På radonkortet kan du se, om du bor i et høj- eller lavrisiko område. Koncentrationen af radon i undergrunden kan dog variere inden for selv helt korte afstande, og selvom dit hus eller anden bygning ligger i et område, hvor der generelt kun er lidt radon, kan det godt være placeret på en grund eller i et lokalområde, hvor der er meget radon i undergrunden. Dette kan kun fastlægges pålideligt ved at få foretaget en simpel radonmåling.

2) Hvornår din bolig er bygget

Det kan have indflydelse på radonniveauet i din bolig, hvornår dit hus er bygget.

I 1998 blev der for første gang indført regler om radon i bygningsreglementet. Det blev et krav, at nybyggede huse skulle konstrueres således, at det i videst mulig omfang blev undgået, at radon kunne trænge ind i huset. Undersøgelser har vist, at radonniveauet i huse bygget fra 1998 og frem derfor ofte er lavere end i ældre huse. Først i 2010 blev det dog et krav, at nybyggeri skulle radonsikres således, at radonniveauet i huset ikke oversteg 100 Bq/m3. Det er det maximale niveau, man i dag anbefaler må være i et hus. 

Selvom om huse bygget mellem 1998 og 2010 ofte har et lavere radonniveau end byggeri fra 2010 og frem, kan det alligevel være en god idé at foretage en radonmåling, da der er risiko for, at radonniveauet overstiger de anbefalede 100 Bq/m3. 

Har du et nybygget hus fra 2010 eller senere, er det desuden anbefalelsesværdigt at foretage en måling for at sikre, at kravet om radonsikring er overholdt. Det er dig som bygningsejer, der er ansvarlig for, at huset lever op til reglerne om radonsikring i nybyggeri. Skulle en radonmåling vise, at der er mere end 100 Bq/m3 radon i dit nybyggede hus, kan du som bygningsejer eventuelt rejse erstatningskrav om at få dækket udgifterne til de nødvendige foranstaltninger til etablering af den lovpligtige radonsikring. Dette vil kræve juridisk vejledning.

Bor du i et ældre hus, der her defineres som byggeri fra før 1998, er der større risiko for, at radon kan trænge ind i din bolig. 

3) Din boligs konstruktion herunder særligt om dit hus har kælder:

Den største risiko for radon i indeklimaet forekommer i rum tæt på jorden og i kældre, da man her er tæt på undergrunden, hvorfra radongassen siver op. Radonniveauet er derfor generelt højere i kældre samt stueplan, hvorfor man skal være særlig opmærksom på radonniveauet i huse samt i de nederste etager i etageejendomme. 

I bygninger uden kældre siver radongassen direkte ind i husets beboelige del, i stedet for først at skulle sive ind i kælderen og dernæst videre op i boligen. Bor du i et hus uden kælder, er det derfor ligeså vigtigt at få målt bygningens radonniveau. Har du derimod en kælder, kan denne fungere som en bufferzone i forhold til husets beboelige etager, da radongassen først siver ind i kælderen og først derfra bevæger sig videre op i huset. Er der helt små sprækker og revner mellem kælderetagen og stueetagen, vil radongassen dog nemt sive videre op i huset. Flere og flere anvender også kælderen til enten beboelse eller andet ophold, hvilket yderligere nødvendiggør en løbende overvågning af radonniveauerne. 

4) Din boligs stand:

Radon trænger oftest ind i huse gennem sprækker og revner i bygningens fundament og i ydervægge med direkte kontakt til jorden samt via utætheder ved rørgennemføringer. Radon siver blandt andet ind, fordi lufttrykket typisk er lavere inde i bygningen end udenfor. Dette øges i takt med, at vi generelt isolerer vores boliger bedre og bedre.  Når radon først er trængt ind i et hus, kan gassen bevæge sig videre rundt i bygningen gennem sprækker og revner i for eksempel gulve, lofter og rørgennemføringer. Hvor god stand et hus er i og særligt hvor mange utætheder, der er i fundamentet samt indenfor i huset, har stor betydning for radonniveauet i bygningen. Disse forhold bør medtages, når man vurderer mulige tiltag til at nedbringe høje radonniveauer. 

Radonniveauet i dit hus kan nedbringes ved at tætne huset bedre indvendigt mellem rum og etager og særligt ved at tætne husets fundamentet. Radonniveauet kan også sænkes ved at forbedre ventilationen i dit huset med bedre udluftning og/eller etablering ventilationskanaler eller radonsug. Du kan læse mere om radonsikring og nedbringelse af dit radonniveau i vores øvrige afsnit og artikler. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom