Radonmåling på arbejdspladser

Vi får løbende en del spørgsmål fra arbejdspladser om hvorvidt der skal måles for radon og i givet fald hvordan man bedst tilrettelægger og udfører radonmålinger i virksomheder.


Radon har været genstand for offentlig regulering i mange år. Der er dog sket meget i de seneste år, som er værd at have med i overvejelserne for såvel privatpersoner som virksomheder. Siden det nye EU strålingsdirektiv trådte i kraft i 2018 (2013/59/Euratom) har det været obligatorisk for arbejdspladser at være bevidste om radonniveauerne.  Da de nationale anbefalinger og lovkrav til radonniveauer, varierer på tværs af medlemslandene i EU er det ikke muligt at finde én fast grænseværdi for alle virksomheder i EU. Der gælder imidlertid en grænseværdi i Danmark på 100 Bq/m3, som er den man bør rette sig efter som arbejdsplads og arbejdsgiver i Danmark hvis man vil følge den nationale vejledning. 

Hvad skal man gøre ved radon som arbejdsgiver?

Hvis man ikke har foretaget sig noget inden for radonmåling og radonsikring, vil det første altid være at få foretaget en pålidelig radonmåling. Her gælder det at der bør måles over en længere tid (gerne minimum 90 dage) og at man bør anvende lukkede målebokse efter sporfilmsmetoden. En sådan måling vil danne grundlag for at finde det årlige gennemsnitlige radonniveau, den såkaldte årsmiddelværdi. 


Baseret på det målte niveau vil man kunne gå videre med næste skridt, som vil afhænge af om der er målt for meget radon eller ej. Hvis man har målt over 100 Bq/m3 bør man få set nærmere på mulighederne for at udbedre det. Dette kan gøres på mange måder, og afhænger bl.a. af hvor stor koncentrationen af radon er. Det vil generelt være en god ide at få en professionel rådgiver til at bistå virksomheden med at udarbejde en handlingsplan. Såfremt der er målt under 100 Bq/m3 vil man som udgangspunkt kunne undlade at gøre yderligere. Det kan anbefales at gentage målingen med et passende mellemrum, f.eks. årligt eller hvert andet år, da niveauerne af radon i undergrunden og gennemsivningen kan ændre sig over tid. 

Hvor skal man måle?

Der kan være diskussion om hvor og hvor mange målere, der skal anvendes. Vi henviser primært til International Radon Measurement Association (IRMA) og deres retningslinjer, som vil sikre at man får en tilstrækkelig kvalitet og dækning i den udførte radonmåling. 

IRMA’s anvisning er at der bør måles i alle rum, hvor der udføres arbejde eller sker ophold, i 4 timer eller mere dagligt. Alle kælderrum, som anvendes mere end 50 timer årligt bør desuden måles. 

Det kan være en god ide at fremskaffe plantegning og danne sig et overblik over hvilke rum, der findes i de pågældende bygninger. Hvis der er tale om en mindre bygning, kan man eventuelt selv foretage en grov optegning af de relevante rum. Ved at have dette overblik kan man også nemmere identificere hvor selve målerne er placeret og senere sammenholde dette med de modtagne resultater. 

Hvor mange målere skal man bruge?

Det er vigtigt at danne sig et overblik over hvor mange målebokse man har behov for. Generelt er det en god idé at sørge for tilstrækkeligt tæt måling til at man nemt kan identificere hvor radonkoncentrationerne er høje og hvor de er lave. Dette er svært hvis man placerer for få målere.

Som udgangspunkt bør man måle i alle de rum, der opfylder de ovenfor anførte krav i forhold til opholdstid. I mindre rum vil det være nok med en enkelt radonmåler. Hvis man har større rum og arealer bør man i kælderniveau måle med en måleboks per 150 m2. På stueniveau og højere kan man nøjes med en måleboks per 250 m2. 

Såfremt du som ansvarlig i en virksomhed har spørgsmål til det ovenstående, eller ønsker hjælp til at udregne det nødvendige antal målebokse, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom