Hvad er en radonudskiller og er det relevant for mit hus?

Der er flere forskellige muligheder for at radonsikre sit hus. Du skal dog tage højde for at tiltagende skal tilpasses efter både det målte radonniveau men også bygnings muligheder. Endvidere skal man som bygningsejer gøre op med sig selv, hvad man ønsker at investere i tid og penge for at få niveauet nedbragt.

De mere simple tiltag som øget udluftning og ventilation vil har en effekt ved at begrænset forøget radonniveau. Men det er ikke altid nok når værdierne bliver væsentligt højere end grænseværdien på 100 Bq/m3. 

Hvad er en radonudskiller og hvordan virker den?

Radonudskilleren er en forholdsvis ny opfindelse i modsætning til det mere udbedte radonsug- og ventilationsløsninger. Den væsentlige forskel og fordel er at radon fjernes INDEN det kommer ind i bygningen og kan dermed erstatte andre former for radonsikring som radonsug, ventilation eller radondug. 

En radonudskiller placeres udenfor huset og kobles til dræn eller drænslanger under bygningens gulv. Inde i huset monteres en styreboks som styrer ventilatoren i radonskilleren, som suger den radonholdige luft væk under bygningen og ud gennem en svanehals ved siden af radonudskilleren. Man sikrer derved at radon ikke når at trænge ind i bygningen.

 

Hvordan virker en radonudskiller?

Radonudskilleren virker ved at skabe et undertryk i rørene under bygningen. Dette forudsætter dog at der er et dræn under bygningen, hvilke i mange tilfælde afholder de fleste for at montere en radonskiller. Men såfremt du allerede har et dræn eller står for at skulle etablere et, er radonskilleren bestemt værd at overveje af både økonomiske men bestemt også funktionelle grunde.

Hos Radimet samarbejder vi med opfinderen af radonudskilleren hos RadonNord som kan henvise til en kloakmester i dit område som du kan rådføre dig om dine muligheder.

Det er altid vigtigt inden du begynder at overveje tiltag for at reducere radonniveauet, at du kender omfanget af problemet. Derved sikrer du, at få den bedst egnede løsning set både ud fra et teknisk synspunkt men også et økonomisk. Se vores udvalg af radonmålere her. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom