Nybyggeri og radon

Siden 1998 har bygningsreglementet haft nogle krav i forhold til nybyggeri og radon. Der står blandt andet i bygningsreglementet, at alt nybyggeri skal radonsikres. Radonsikring i nybyggeri skal i henhold til bygningsreglementet sørge for, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 indenfor. Bygherren er ansvarlig for, at selve nybyggeriet overholder krav fra bygningsreglementet. Men i sidste ende er det selve bygningsejeren, der skal sørge for, at alt er, som det skal være. For at finde ud af dette kan der foretages en radonmåling af indeklimaet i nybyggeriet. Her bør radonindholdet ikke overstige 100 Bq/m3, hvis det skal leve op til anbefalingerne og retningslinjerne fra myndighederne. Dog er det altid bygningsejeren, der er ansvarlig for nybyggeriet, når det kommer til kommunen og lovligt nybyggeri.

Når du skal i gang med et nyt byggeri, bør det altid radonsikres. Du skal nemlig overholde bygningsreglementets krav, når det kommer til radonniveauer. Dette kan ske på flere forskellige måder såsom ved ventilation, et radonsug eller en radonmembran. En radonmembran sørger for, at radon har sværere ved at trænge ind i huset. Det bliver lagt som ”en dug” over fundamentet for at undgå utætheder, hvor radon kan trænge op. Derudover kan du også finde radonmembraner, der bliver lagt under husets fundament eller andre steder, mens byggeprocessen er i gang. Her vil radonmembranen spærre for radon i jorden og sikre, at det ikke trænger ind i huset, mens byggeriet står på.

Hvis du er i gang med nybyggeri i et område, der er udsat for høje radonniveauer, er det altid en god idé at overveje mere effektive foranstaltninger, når det kommer til radonsikring. Dette kan for eksempel være et radonsug. Her vil der blive installeret en form for brønd ved huset, der suger luft væk fra et bestemt sted og hermed kan hjælpe med at nedbringe radonniveauet i huset. Radonsuget skal installeres på en specifik måde, for at det virker optimalt. Det er oftest en god idé at få professionel hjælp til dette. Du kan også vælge at installere et ventilationsanlæg. Her vil luften blive suget ind i anlægget, og ny frisk luft vil herefter blive pustet ind i boligen igen. Luften vil derfor konstant blive udskiftet, hvilket også kan være en god hjælp, når det kommer til radon. Mange vælger at få installeret et ventilationsanlæg allerede som en del af byggeriet, så huset er indflytningsklart.

Inden du går i gang med nybyggeri, behøver du ikke at lave en radonmåling. Du kan lave radonmålinger af selve jorden, som huset bliver bygget på. Dog kan du ikke få et sandsynligt bud på, hvor højt radonniveauet vil være i huset efterfølgende. I stedet kan det være en god idé at finde ud af selve områdets gennemsnitlige radonniveau eller radonniveauet i dine nye naboers hus. Dette kan hjælpe dig med at få en idé om radonindholdet i dit nye hus, men i sidste ende er det kun en indikation. For et korrekt resultat bør der således altid udføres en radonmåling af det konkrete byggeri, når det står færdigt og er i almindeligt brug.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom