Radon i Danmark sammenlignet med de andre skandinaviske lande

Radon er en radioaktiv gasart, der potentielt kan medføre store sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker og dyr. Det kan i værste tilfælde medføre lungekræft samt andre helbredsmæssige problemer. Når det kommer til børn, kan det øge risikoen for leukæmi. Derfor er det vigtigt at undersøge, om dit hus har et for højt radonniveau og afhjælpe problemet, hvis du finder ud af at radonniveauet overstiger den nuværende anbefaling på 100 Bq/m3. I Skandinavien er der generelt et forholdvist højt niveau af radon. Dette gælder både, når man taler om Danmark, Sverige, Norge og Finland. Den eneste undtagelse er Island, hvor niveauet af radon er lavt. Dette gør det især vigtigt at afhjælpe problemet og foretage radonmålinger, hvis man bor i Skandinavien – lige meget om det drejer sig om private boliger eller offentlige bygninger.

Hvor stort er problemet i Skandinavien?

Der er stor forskel på de forskellige lande i Skandinavien, når det kommer til radonniveauer. Dog har mange af Skandinaviens lande et højere niveau af radon generelt end Danmark. I Sverige er der omkring 450.000 huse, der overstiger et radonniveau på 200 Bq/m3. I Finland ser det anderledes ud end i Sverige. Men det estimeres stadigt, at omkring 200.000 huse overstiger et radonniveau på 200 Bq/m3. Derudover estimeres det også, at mere end 60.000 huse overstiger et niveau på 400 Bq/m3. I Norge estimeres det, at omkring 170.000 huse har et niveau af radon på over 200 Bq/m3. I forhold til Danmark har Norge, Sverige og Finland et større problem med for høje niveauer af radon i huse. Men der er stadig et stort antal af boliger i Danmark med radonniveauer, der er højere end anbefalingerne. Det estimeres, at omkring 65.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau. Med dette menes, at de har et radonniveau på over 200 Bq/m3. Derudover estimeres det også, at omkring 5000 huse har et radonniveau på over 400 Bq/m3.

Hvad skal der gøres for at afhjælpe for høje radonniveauer i Skandinavien?

Hvis radonniveauet er over 100 Bq/m3 i et hus, skal der gøres noget ved det. Det kan nemlig være sundhedsskadeligt for dig at opholde dig i et hus med et for højt niveau af radon i en længere periode. Men hvad kan man så gøre? Der kan gøres mange ting, hvis du ønsker at radonsikre dit hus. Det kan være alt lige fra et radonsug til mere ventilation eller udluftning i dit hus. Forbedringer i dit hus er afhængig af radonindholdet i dit hus. Det kan derfor ikke afgøres, hvad du præcis skal gøre, førend du har foretaget en radonmåling.

Det anbefales, at boliger ikke har et højere niveau af radon end 100 Bq/m3. Ligger niveauet kun lidt over de 100 og måske under 200 Bq/m3, er det værd at forsøge sig med mindre tiltag som både er nemme at udføre og billigere. Det vil dreje sig om øget udluftning, ventilation samt eventuel tætning af synlige revner og fuger. Hvis radonniveauet overstiger 200 Bq/m3, så skal du formentlig i gang med nogle større tiltag. Der er lavet anbefalinger i de forskellige lande fra bygningsreglementet, når det kommer til både nybyggeri og allerede eksisterende boliger.

Blandt de større tiltag er isolering af gulvet, hvilket særligt er aktuelt, hvis du alligevel er i gang med en ombygning. Ellers kan et radonsug være en meget effektiv løsning, som dog kræver en nærmere rådgivning for at fastslå, om det er en sandsynlig løsning samt ikke mindst, at det ikke medfører andre komplikationer som for eksempel fugtproblematikker.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom