Hvad er reglerne i Danmark omkring radon?

Når det kommer til den radioaktive gasart radon, så er der nogle helt klare regler i Danmark, der skal overholdes. I bygningsreglementet har der siden 1998 været krav om radonsikring, når det kommer til nybyggeri. Der findes også anbefalinger til byggeri, der er opført før 1998. Bygherren skal sørge for, at bygningsreglementets krav i forhold til radonsikring bliver overholdt, når der bygges et nyt hus eller en ny bygning. Bygningsejeren er dog stadig ansvarlig, når det kommer til kommunen i forhold til, om huset eller bygningen er lovlig.

Radonsikringen skal konstant vedligeholdes, da det er et krav at bygningen ikke skal være til skade for dem, der opholder sig i bygningen eller huset. Du kan radonsikre en bygning eller et hus på flere forskellige måder. Dette kan blandt andet være ved ventilation eller et radonsug. Derudover står der også i bygningsreglementet, at bygninger skal opføres, så de ikke er til nogen form for sundhedsmæssig skade for brugere af bygningen. Herunder indgår radon, da radon kan påvirke indeklimaet og være sundhedsskadeligt for mennesker.

I forhold til allerede eksisterende byggeri, anbefales det, at radonniveauet ikke bliver højere end 100 Bq/m3. Hvis radonniveauet er mellem 100-200 Bq/m3, skal der laves mindre tiltag for at nedbringe niveauet af radon. Hvis radonniveauet er over 200 Bq/m3, bør der overvejes effektive tiltag og forbedringer for at nedbringe niveauet. Disse forbedringer kan blandt andet ske ved øget udluftning, radonmembran eller ventilation. Der er flere måder, dette kan gøres på alt afhængig af radonniveauet. Hvis der skal mere effektive tiltag til, vil det typisk ikke være nok med ekstra udluftning af boligen.

Hvis du skal i gang med nybyggeri, er der anvisninger til, hvordan radonsikring kan foretages. Derudover findes der også anvisninger vedrørende radonsikring, når det kommer til allerede eksisterende bygninger eller boliger. Der er større risiko for et for højt niveau af radon i visse områder af Danmark. Det er derfor først og fremmest en god idé at undersøge dette samt få foretaget en radonmåling, hvis du vil have vished om niveauet af radon i en bygning eller i dit hjem.

Hvis du skal have bygget et nyt hus, er det en god idé at være opmærksom på disse krav og anvisninger. Radon kommer fra undergrunden og kan trænge ind i dit hjem – også selvom du har en radonsikring. Derfor er det også en fordel for dig, hvis du jævnligt tjekker niveauet af radon i dit hus eller en anden bygning ved at få foretaget en radonmåling. Dette kan enten gøres ved brug af en digital radonmåler eller et dosimeter.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom