Er radon farligt?

Indånding af radonholdig luft kan føre til, at man udvikler lungekræft. Radonpartiklerne kan stort set kun trænge ind gennem luftvejene, da der er tale om alfastråling, som ikke kan trænge igennem hud og lignende barrierer. Dette er årsagen, til at det netop er lungekræft, man ser som konsekvens af radon. I Danmark estimerer Sundhedsstyrelsen, at cirka 300 mennesker hvert år dør af lungekræft, fordi de udsættes for radon. Samtidig vurderer WHO på baggrund af videnskabelige studier, at radonstråling er den anden største årsag til lungekræft kun overgået af rygning. 

Indånding af radonholdig luft medfører ikke umiddelbare bivirkninger, og man kan derfor ikke mærke, om man opholder i huse med for meget radon. Ofte kommer symptomerne på, at man har indåndet for meget radon, først efter 10 til 30 år. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på radonniveauet i ens egen bolig samt andre bygninger, hvor man opholder sig meget. For at kende radonniveauet i sin bolig er det nødvendigt at foretage en måling. På grund af radons store og alvorlige indvirkning på menneskers helbred, har både de danske og europæiske myndigheder i de senere år sat større fokus på radon  blandt andet ved iværksættelse af landsdækkende kampagner.

Der er samtidig et klart samspil mellem rygning og radon, idet rygning kraftigt forværrer risikoen for at udvikle lungekræft, hvis man også udsættes for radongas. Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på radonniveauet, hvor man opholder sig, hvis man samtidig er ryger. Uanset om man ryger eller ej, vil det være en god idé at få foretaget en simpel radonmåling. Det er nemt, og du kan selv udføre en radonmåling uden større besvær. Du kan se vores udvalg af radonmålere på denne side.

Bemærk, at niveauet af radon varierer meget over tid, og det er derfor altid en god ide at foretage en måling, der varer længere tid. I den forbindelse er 60 dage det typisk anbefalede, da man her får en god gennemsnitsværdi og kan fæste større lid til resultatet. Vælger man at måle i kortere tid  for eksempel en eller to uger – vil man få en fin indikation af niveauet i netop denne periode men ikke et resultat, man med større sikkerhed kan lægge til grund for beslutninger om større ombygninger eller radonsikrende tiltag.

Den mest anbefalede metode er således også lukkede radonmålebokse (sporfilm), idet man her får en meget pålidelig måling, der samles i en årsmiddelværdi. Det er denne metode, som anbefales af Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder, fordi præcisionen er størst. Du kan se vores målebokse her og komme igang med en måling indenfor få dage.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom