Hvad er et acceptabelt radon niveau? Hvor højt må radonniveauet være?

Trafik- og Byggestyrelsen anbefaler i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut, at radonniveauet i din bolig ikke overstiger 100 Bq/m3. Viser en radonmåling, at luften i din bolig indeholder mere radon end dette, er det som udgangspunkt nødvendigt at gøre noget ved problemet. For at løse problemet er det vigtigt at foretage en gennemgang af dit hus for at finde årsagen til problemet. 

WHO (World Health Organization) har ligeledes anbefalet, at lande bruger 100 Bq/m3 som skæringspunkt, for hvad et højt og lavt niveau er. Deres anbefaling er dog lidt bredere, da de i princippet angiver et acceptabelt niveau som værende 100-300 Bq/m3.

I en stor radonundersøgelse foretaget af Sundhedsstyrelsen, hvor over 3000 boliger blev målt, målte man mange forskellige niveauer, som resulterede i det såkaldte radonkort, som du kan finde her.

Undersøgelsen viste ligeledes, at selv nyere huse ikke havde lufttætte fundamenter, og derfor sagtens kunne have et for højt radonniveau. 

Du kan se på kortet over radon i Danmark for at få en idé om hvor meget radon, der er i dit område. Det er dog vigtigt at pointere, at dette ikke betyder, at der ikke er radon i din bolig. Radonniveauet kan variere forhold til geografien men også efter, hvornår målingerne er foretaget. Desuden betyder brugen af bygningen utrolig meget for det faktiske radonniveau. Der er for eksempel stor forskel på, hvor meget man ventilerer og opvarmer bygninger. Begge dele har indvirkning på det faktiske radonniveau. Det er vigtigt at fastslå, at man vil være nødsaget til at få foretaget en radonmåling, hvis man ønsker at vide, hvad niveauet er i en specifik bygning. 

Har du fået målt over 100 Bq/m3, anbefaler vi, at du laver endnu en måling i den anden del af vintersæsonen / fyringsæsonen. Radon kan variere over året og for at få et overblik over, hvor alvorlig situationen er, vil det være godt at lave flere målinger. Baseret på målingerne vil man kunne finde en løsning til at mindske radonniveauet i boligen. Du kan læse mere om nogle af de muligheder, der er for at sænke radonniveauet, på vores sider.

Det er ligeledes værd at overveje at få professionelle rådgivere til at foretage en konkret vurdering af din ejendom, da der er mange forhold som skal indtænkes. Det er særligt vigtigt at tænke på fugt- og brandtekniske forhold, når man laver større, radonsikrende tiltag. Dette vil en professionel og erfaren rådgiver altid kunne hjælpe med, og vi henviser meget gerne til nogle af dem, vi har i vores netværk. 

Selvom man har fået målt til under 100 Bq/m3, er det altid godt at holde sit radonniveau så lavt som muligt. I disse tilfælde er det ofte nok at lufte godt ud og ikke nødvendigt med større indgreb. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom