Radonmålere

Vi har specialiseret os i radonmålinger og kan derfor tilbyde de bedste løsninger til netop dette.

Nedenfor kan du se vores udvalg. De lukkede radonmålebokse er den metode, der anbefales af Sundhedsstyrelsen, da den er mest pålidelig.

Digitale målere er oplagt som supplement til måleboksene, da de giver mulighed for at at lave hurtige og nemme kontrolmålinger løbende.

Se vores udvalg nedenfor og kontakt os, hvis der er noget, du søger men ikke finder.

Radonmålebokse (sporfilm)

Sundhedsstyrelsen anbefaler denne målemetode for de mest præcise resultater.

 

335 DKK
Radonmålebokse (sporfilm)
Ned til 245,- per måler og den mest anerkendte målemetode ➡ Anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Digitale radonmålere

Gode til hurtig indikationsmåling og opfølgende målinger

Derfor skal du vælge Radimet:

100% sikker e-handel Vi beskytter dine data og behandler info fortroligt.
Gratis forsendelse Alle ordrer til privatadresse med gratis forsendelse
Hurtig kundeservice Hurtigt svar på alle email henvendelser
Bedste radonmålere Vi sælger kun de bedste typer radonmålere
Hvor meget radon er der hvor du bor?
Radonkoncentrationen svinger meget efter geografi. Se radonniveauet hvor du bor.
Tjek selv på radonkortet

Hvad du bør vide om radon

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der fra undergrunden kan trænge ind i huse og bygninger. Radon kan påvirke indeklimaet og din sundhed, selvom du ikke kan hverken se, lugte eller mærke radon. Det giver ikke nogle umiddelbare symptomer, så du har ikke nogen chance for at vide, om der er radon, hvor du opholder dig, medmindre du får foretaget en radonmåling. Radon trænger ind i bygninger via blandt andet revner og sprækker. Det kan være selv helt små sprækker i et ellers tæt fundament, og det er derfor anbefalet at få foretaget en radonmåling, hvis man ønsker at vide, om der er forhøjet koncentration, hvor man opholder sig.

Koncentrationen af radon måles i enheden becquerel, der kort fortalt angiver mængden af radonatomer per kubikmeter luft. Derfor angives radonkoncentrationen som regel ved hjælp af forkortelsen Bq/m3. I Danmark har myndighederne sat en grænseværdi på 100 Bq/m3 for indendørs radonniveau. Denne grænseværdi er sat på baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelser.

Det estimeres, at et stort antal danske boliger og bygninger har en for høj koncentration af radon. Det er relevant at se på alle bygninger, hvor man opholder sig i længere tid –det vil sige private hjem, arbejdspladser, skoler, dagsinstitutioner med videre. I nogle områder er radonkoncentrationerne så store, at det giver markant forhøjede radonniveauer indendørs, hvorfor der her må iværksættes større tiltag for at nedbringe niveauerne. Ofte vil det være tilfældet at forhøjede niveauer ligger mellem 100-300 Bq/m3, og i de tilfælde vil mindre tiltag som øget udluftning og ventilation ofte have en mærkbar positiv effekt.

Radonmålinger er vigtigt for indeklima og sundhed

Det estimeres af Sundhedsstyrelsen og danske myndigheder, at radon er medvirkende til omkring 300 tilfælde af lungekræft og deraf følgende dødstilfælde i Danmark hvert eneste år. På EU-niveau er tallet ca. 20.000 årlige tilfælde. Der er kun større chance for lungekræft, hvis du er ryger. Hvis du opholder dig i boliger og bygninger, hvor der er et for højt niveau af radon, har du større risiko for at få lungekræft. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men tager ofte en del år før lungekræften udvikler sig og bliver konstateret. Det er blandt andet på denne baggrund, at myndigheder i såvel Danmark som udlandet har øget fokus på, at der skal foretages radonmålinger og tiltag til at sænke radonniveauerne. Kort sagt kan radonmålinger vise sig særdeles vigtige for indeklima og helbred.

Radonmålinger er som nævnt også vigtige på arbejdspladser og daginstitutioner. Da voksne og børn opholder sig disse steder store dele af deres dag, er det vigtigt med et sundt og godt indeklima.

Hvis du vil have en idé om, om der er en risiko for radon i dit hjem, på din arbejdsplads eller i børnenes daginstitution, kan du selv tjekke det. Du kan finde flere sider på internettet, hvor du kan skrive din adresse og tjekke risikoen for radon i dit hjem. Herefter kan du se, om du har en lav, middel eller høj risiko for radon i hjemmet. Du kan blandt andet også benytte vores radonkort. Dog vil det altid være nødvendigt at få foretaget en måling i den konkrete bygning, da niveauet af radon kan svinge selv på helt små geografiske afstande.

Hvad bestemmer niveauet af radon i en bygning?

Der er flere faktorer, der er med til at bestemme indholdet af radon i din bolig eller en hvilken som helst bygning. Hvis der er en kælder, er der større chance for et højere niveau af radon der. Dette gælder også, hvis du bor i et et-plans-hus. Derudover ses radonniveauet også ofte at afhænge af bygningens alder. Hvis din bolig er bygget efter 1998, skal den som udgangspunkt være radonsikret.

Hvis din bolig er bygget før, er den givetvis ikke bygget med denne radonsikring. I begge tilfælde skal man dog vide, at den eneste måde at fastslå radonniveauet er ved at foretage en måling. Det er heldigvis både nemt og forholdsvist billigt at få foretaget. Her på siden kan de se de forskellige metoder samt læse nærmere om de enkelte. Generelt anbefales det at anvende lukkede radonmålebokse (sporfilm), da disse giver det mest pålidelige resultat, og derfor også anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Hvem får foretaget radonmålinger og hvornår er det aktuelt?

Risikoen for radon i din bolig kommer an på boligens byggeår, beliggenhed samt især fundamenter tilstand. I mange ældre huse vil der være opstået utætheder, revner og sprækker i fundament og etageadskillelser, og dermed er der højere risiko for radon end i nybyggede huse. Hvis du f.eks. bor i en lejlighed på 4. sal, vil der ikke være nævneværdig risiko for radon, da radon ikke lige så nemt kan trænge så langt op.

En radonmåling er særligt aktuel, hvis:

- Dit hus er i et område med andre huse, hvor der er blevet målt høje koncentrationer af radon. I bestemte områder har undergrunden et højere indhold af radon, og risikoen for radon i din bolig vil derfor være større end i andre områder.

- Du har en kælder eller bor i hus med kun ét plan, hvor radon kan trænge ind i din bolig. En kælder kan minimere risikoen for radon i de rum, hvor du opholder dig mest.

- Du ikke bor i et nyt hus, der opfylder bygningsreglementets krav for radonsikring, eller hvis du er i tvivl om radonsikringen er foretaget korrekt.

Mange vælger at få foretaget en radonmåling for at være på din sikre side. Men det er klart, at hvis din bolig er ældre, har flere sprækker og utætheder eller har en kælder, vil det være yderligere aktuelt med en radonmåling. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det vil være relevant for dig at få foretaget en måling, er du altid velkommen til at kontakte os for en konkret drøftelse af behovet og mulighederne.

Hvilke radonmålere kan man vælge imellem?

Hvis du vil have foretaget en radonmåling, kan du vælge mellem flere forskellige målemetoder. Det er heldigvis blevet meget nemmere og også billigere at få foretaget en radonmåling i de senere år. De mest populære målemetoder er lukkede målebokse (sporfilm) og digitale radonmålere.

1) Lukkede målebokse (sporfilm)

Den mest pålidelige og den af Sundhedsstyrelsen anbefalede metode. Der er tale om en nem og billig radonmåler, som du selv kan sætte op. Når måleboksene har ligget i 60 dage, sendes de tilbage til vores laboratorie. Der medfølger en frankeret svarkuvert, så du skal blot smide dem i postkassen. Når vores laboratorie har analyseret målerne, modtager du en rapport, der viser resultaterne. Vi står altid klar til at hjælpe med at forstå resultaterne, samt hvad der kan gøres, hvis du har forhøjede niveauer af radon. Bemærk at målebokse skal anvendes og returneres senest 6 måneder efter bestilling.

Det anbefales, at du måler radon over en længere periode (gerne ca. 60 dage), da resultatet på denne måde bliver mere nøjagtig. Dog kan du også bruge måleboksene i en kortere periode (f.eks. 7-14 dage), som kan give en god indikation om radonniveauet i boligen. Du skal helst placere en måleboks i de opholdsrum hvor du eller andre befinder sig mest – for eksempel i stuer, soveværelse eller børneværelse. På en arbejdsplads vil det være relevant at måle på f.eks. kontorer og lagerlokaler, hvor der opholder sig medarbejdere i længere tid hver dag. Hvis du har et to-plans-hus, er det bedst at placere mindst en måleboks på hver etage.

Der medfølger klare instruktioner for hvordan måleboksene placeres bedst, så det er meget nemt at gå til. Skulle der opstå spørgsmål, kan du altid kontakte os.

2) Digitale radonmålere

Hvis du ønsker en hurtigere radonmåling, kan du bruge en digital radonmåler. Du kan vælge mellem forskellige digitale radonmålere. Prisen for digitale radonmålere er ofte en smule højere end prisen på en måleboks, men de digitale målere kan til gengæld anvendes flere gange. Digitale radonmålere er nemme at betjene og hurtige at sætte op. Derudover kan du selv aflæse målingen på den digitale skærm fra dag til dag.

En digital radonmåler er fleksibel, da du kan placere den dér, hvor du ønsker, og flytte den efter en måleperiode. Selv hvis du vælger at benytte en digital radonmåler, er det dog vigtigt, at du lader den stå i en længere periode og helst ikke under 7 dage. Du kan tjekke målingen fra dag til dag eller uge til uge, men det mest pålidelige resultat opnås først efter ca. 30 dage. Digitale radonmålere er en god hjælp, hvis du prøver at mindske radonniveauet i hjemmet og anvendes ofte til at foretage opfølgende målinger i tillæg til måleboksene (sporfilm), der er den mest korrekte metode. Her kan den digitale måler være en indikation på, om dine tiltag hjælper.

Sådan kommer du i gang med en radonmåling

Hvis du vil foretage en radonmåling er det nemt at komme i gang. Alle vores radonmålere lever op til de højeste kvalitetskrav og følger internationale standarder. Øverst på siden kan du se vores forskellige målere og bestille den type, der passer dig bedst. Vi står desuden klar til at rådgive dig, hvis du er i tvivl om hvilken måler, der vil være bedst for dig. Du er også velkommen til at kontakte os efter en måling, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer videre og får nedbragt niveauet af radon.

Kurven er tom