Kan byggematerialer indeholde radon?

Radon forekommer i mange bygninger og det rejser naturligt spørgsmålet - hvor kommer denne radon egentlig fra?

Helt grundlæggende kan man sige at radon kan komme fra jorden (undergrunden), vand samt til sidst byggematerialer der udvundet fra undergrunden. 

Det er vigtigt at slå fast at ingen bygning nogensinde vil blive helt fri for radon, med mindre der er tale om helt særlige forhold som laboratorie eller lign. Det skyldes det forhold at radon altid forekommer i udeluften, blot i meget begrænset mængde. Det estimeres at udeluften normalt vil indeholde i omegnen af 5-10 Bq/m3 mens undergrunden kan have koncentrationer på ca. 50-60.000 Bq/m3. 

Den klart største kilde til radon i bygninger er fra undergrunden, dvs. den jord som bygningen er placeret ovenpå. Indtrængningen af radon sker i dette tilfælde ved at jordluft suges ind i bygningen, da denne typisk vil have et svagt undertryk i forhold til udendørs. Der er flere faktorer der påvirker denne forskel i lufttryk, men ventilation og temperaturforskelle er de væsentligste.

Radon kan som nævnt også komme fra byggematerialer der helt eller delvist er baseret på materialer fra jorden. Eksempler på dette kunne være beton, tegl. Nogle typer af granit og stenmaterialer kan ligeledes bidrage med større mængder radon.

Som regel ved radonbidraget fra disse kilder, dvs. byggematerialer, være begrænset og kun udgøre et problem hvis man har rigtig meget af materialet i bygningen og/eller har ringe udluftning. 

Under alle omstændigheder kan det være fordelagtigt at få klarlagt radonniveuet i den bygning man ønsker undersøgt. Dette kan gøres med enten lukkede radonmålebokse (sporfilmmetoden) eller digitale målere.

Du kan se vores udvalg af radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom