Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende gasart, som findes i jordens undergrund. Man kan hverken se, lugte eller smage radon, men gassen kan alligevel forårsage store problemer i hjem, på arbejdspladser og andre steder, hvor man opholder sig indendørs i længere tid. Mere konkret er problemet, at radon siver op af jordens undergrund, trænger ind i bygninger og medfører, at luften i vores huse bliver radonholdig. Radon trænger ind i huse, fordi lufttrykket indenfor er lavere end udenfor, og da radon er en luftart, kan gassen trænge igennem selv helt små revner og utætheder i bygningernes fundament. Radon er en radioaktivt gasart, hvorfor indånding af gassen medfører en forøget risiko for at udvikle lungekræft. I Danmark har landsdækkende undersøgelser vist, at omkring 350.000 huse har et for højt radonniveau i indeklimaet. 

Forskningen har i de senere år været større inden for radon. Særligt er det blevet bedre dokumenteret, hvad de helbredsmæssige konsekvenser er, og det har været med til at øge kravene fra myndighederne. Det er tankevækkende, at der hvert år dør flere af lungekræft forårsaget af radon, end der dør i trafikken. 

Bygningsreglementet afspejler også denne virkelighed, og kravene til radonsikring er blevet væsentligt forøget over de seneste 10-20 år. Bygningsreglementet 2010 og 2015 stiller nu krav til mængden af radon, der findes i indeluften i nye bygninger. Anbefalingen går på, at niveauet ikke bør overstige 100 Bq/m3 for nye bygninger. Kravene er naturligvis ikke gældende for bygninger fra før denne tid, men det er nærliggende, at man som ejer af en ældre bygning overvejer, om man ønsker at bebo og anvende en bygning, hvor niveauet overstiger dette væsentligt, idet det kan medføre en øget risiko for udvikling af lungekræft samt leukæmi for børn. 

På vores øvrige sider kan du læse meget mere om radon og blandt andet få klarhed om sundhedsmæssige risici, hvordan du får afklaret, hvad dit radonniveau er, hvor du opholder dig samt ikke mindst hvad du kan gøre for at nedbringe radonniveauet.

Hvis du vil vide mere om radon, anbefaler vi at se videoen på dette link, idet forklaringen er både god og letforståelig for de fleste:

 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom