Jeg bruger min kælder til forskellige aktiviteter - Er det et problem ift. radon?

Anvender du din kælder til beboelse, eller opholder du dig generelt meget i din kælder,  er det en rigtig god idé at få foretaget en radonmåling. Kælderen er som regel det første sted, radongas trænger ind, og der er derfor stor risiko for, at luften i din kælder har et for højt indhold af radon. Normalt er kældre ikke bygget til beboelse, og man skal derfor være opmærksom på, at der typisk ikke fra opførelsen vil være indbygget radonsikrende tiltag; uanset hvor ny boligen eller bygningen er.

Som med andre rum, der anvendes til beboelse   særligt stuer, soveværelser og andre opholdsrum   er det en god idé at få klarlagt, om der er for meget radon. Dette gøres ved at få foretaget en radonmåling, som med stor sikkerhed vil fastslå, hvad niveauet for radon er. Det er særligt vigtigt at få klarlagt, hvad årsmiddelværdien er. Årsmiddelværdien er den estimerede gennemsnitlige radonkoncentration over et år. Dette er den bedste indikator for, hvad den samlede radoneksponering, man udsættes for, er over tid.

Der er flere forskellige målemetoder, når det kommer til radon. Den mest udbredte, der også anbefales af Sundhedsstyrelsen, er dosimetre (lukkede radonmålebokse). De små bokse placeres i de rum, man ønsker at foretage en måling i. I boksene ligger en lille sporfilm, som opfanger sporene af radonpartiklerne. Det er disse spor, der senere analyseres i vores laboratorie, og dermed danner grundlag for, at vi med stor præcision kan fastslå, hvad radonniveauet er på årsbasis. Man bør placere en måleboks i hvert opholdsrum, da niveauerne kan svinge afhængig af forhold som isolering, ventilation mv.. Det er heldigvis blevet både nemt og billigt at få foretaget en radonmåling. Du finder vores målebokse her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom