Jeg er urolig for, om der er for meget radon på min arbejdsplads. Hvad kan jeg gøre?

Grundlæggende er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der er et passende og godt indeklima dér, hvor arbejdet udføres. Det skal med andre ord være sundhedsmæssigt tilfredsstillende, hvilket naturligvis også gælder for niveauet af radon, der ikke bør være over de anbefalede 100 Bq/m3.

Selvom radon er et velkendt problem, er det kun indenfor de seneste år, at der for alvor er kommet fokus på de sundhedsmæssige risici ved forhøjede niveauer af radon. Det skyldes blandt andet, at forskningen nu har påvist, at der er væsentlige grunde til at tage den radioaktive gasart alvorlig. Det er dog ikke sikkert, at din arbejdsgiver er opmærksom på, at der kan være et behov for at måle og eventuelt udbedre niveauet af radon, hvis det viser sig at være for højt.

Under alle omstændigheder kan det kun anbefales at tage en snak med en passende person i den organisation, du arbejder i. I visse virksomheder findes der også et sikkerhedsudvalg eller oftere en tillidsmand, som man kan tage snakken med, hvis man ikke kan eller ønsker at gå direkte til ledelsen. Det vil give mulighed for at skabe opmærksom om situationen og tage en snak om det. Måske er der allerede taget hånd om det i form af pålidelige målinger, eller der er foretaget tiltag for at sikre at niveauet er nedbragt. Ellers er det være nemt for enhver arbejdsgiver at få foretaget en passende måling af de områder, hvor medarbejderne opholder sig; om det så er kontorer, lagerlokaler eller noget tredje. 

Da radon hverken kan ses, smages eller lugtes, er det ikke muligt at fastslå, om niveauet af radon er for højt eller acceptabelt uden at foretage en måling. Det er dog blevet både let og billigt at gennemføre en simpel radonmåling, og der er derfor ikke mange gode argumenter for ikke at gøre det.

Man er som ansat eller arbejdsgiver altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse af den bedste løsning til at få målt og eventuelt udbedret radonniveauerne på arbejdspladsen.

Det er ligeledes muligt at se vores udvalg af radonmålere til virksomheder her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom