Nem og præcis radonmåling

Vi hjælper dig med at få styr på, hvor meget radon der er, hvor du opholder dig.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Derfor skal du vælge Radimet:

100% sikker e-handel Vi beskytter dine data og behandler info fortroligt.
Gratis forsendelse Alle ordrer til privatadresse med gratis forsendelse
Hurtig kundeservice Hurtigt svar på alle email henvendelser
Bedste radonmålere Vi sælger kun de bedste typer radonmålere
Hvor meget radon er der hvor du bor?
Radonkoncentrationen svinger meget efter geografi. Se radonniveauet hvor du bor.
Tjek selv på radonkortet
Samarbejdspartnere:danvak
Mindre radon,

bedre indeklima

Læs mere om radon

Værd at vide om radon og radonmåling

Der er i de senere år kommet større fokus på radon. Og det er ikke uden grund, for den radioaktive gasart har vist sig at kunne have store helbredsmæssige konsekvenser i form af væsentligt øget risiko for lungekræft og akut leukæmi.

Radon findes helt naturligt i jordens undergrund og betegnes som en radioaktiv gasart, der opstår som henfald fra uran. Der er altså tale om en helt naturligt forekommende gas. Hvori ligger så problemet? Problemet består i, at vi gennem årene har bevæget os mod at bygge vores bygninger væsentlig bedre og tættere, hvilket medfører, at når radon er trængt ind, vil det kunne blive der i lang tid og ophobe sig i store koncentrationer. Det sker blandt andet, fordi der er varmt indendørs og koldere udenfor, hvilket skaber et effektivt undertryk inde i bygningen. Det er de større koncentrationer af radon, som ved længere tids eksponering, kan medføre negative helbredsmæssige konsekvenser. Det er også på denne baggrund, at myndigheder over hele verden har skærpet fokus på problematikken.

Hvordan måles radon?

Det er ikke muligt at se, lugte, smage eller mærke radon. Af den grund er der kun en måde at fastslå, om der er forhøjede koncentrationer af radon, der hvor du opholder dig. Det er ved at foretage en radonmåling. Den mest pålidelige målemetode er ved hjælp af radonmålebokse – også kendt som dosismetre – eller sporfilmsmetoden. Det er denne metode, som anbefales af myndighederne, herunder Sundhedsstyrelsen. Der er i de senere år kommet et antal digitale radonmålere på markedet, som også er en fornuftig måde at få målt sit radonniveau dog med mindre præcision end måleboksene. De digitale målere er særligt anvendelige til indikationsmålinger og til supplerende målinger for at se, om eventuelle tiltag har den ønskede effekt.

Koncentrationen af radon i hjemmet, på arbejdspladsen eller hvor du måler opgøres i Becquerel per kubikmeter luft. Ofte vil du se at dette blot forkortes Bq/m3. Dette tal angiver forenklet sagt hvor mange radonpartikler, der er per kubikmeter luft.

Hvor meget radon må der være?

Da radon forekommer naturligt i undergrunden, vil der stort set altid kunne måles en vis mængde radon. Det afgørende er hvor meget, der er. Det vil sige, hvor stor koncentrationen af radon er et givet sted. Myndigheder i forskellige lande kan fastlægge forskellige grænseværdier for, hvor meget der anses som acceptabelt og altså uden betydning for befolkningens sundhed. I Danmark er denne grænseværdi sat til 100 Bq/m3. Det betyder at hvis du foretager en måling, der viser at radonniveauet er under 100 Bq/m3, vil du være uden for nævneværdi risiko fra radon og kan nøjes med at fastholde din udluftning og ventilation som normalt.

I 2001 blev der første gang lavet en landsdækkende radonundersøgelse i Danmark. På denne baggrund blev der udarbejdet en kortlægning af radonmålingerne i de forskellige dele af landet. Denne måling danner grundlag for det radonkort, du kan se mange steder på internettet. Efterhånden som der er blevet foretaget mange radonmålinger gennem årene, er det blevet yderligere dokumenteret, at mange huse og bygninger har forhøjede niveauer af radon. I nogle tilfælde er der tale om små overskridelser af den anbefalede grænseværdi, mens der i andre ses endog meget høje koncentrationer.

Hvem vælger at få foretaget en radonmåling?

Interessen for at få fastslået hvor meget radon der er, hvor man opholder sig har været stærkt stigende i de senere år. Det skyldes formentlig, at forskning har fastslået de helbredsmæssige konsekvenser ved forhøjede niveauer. Dermed er myndighedernes fokus også blevet skærpet. Rigtig mange private boligejere får hvert år foretaget en radonmåling af deres bolig og eventuelt af sommerhuset. Flere og flere virksomheder blevet opmærksomme på behovet for at tilsikre, at der ikke er for meget radon der, hvor deres medarbejdere opholder sig mange timer hver dag. Derfor får de foretaget radonmålinger af kontorer og lagerrum mv. Sidst men ikke mindst er mange offentlige institutioner begyndt at få foretaget radonmålinger. Såvel daginstitutioner, skoler som offentlige arbejdspladser erkender, at det er helt nødvendigt at sikre et godt indeklima; herunder selvfølgelig at få målt radon i deres bygninger. Vi hjælper løbende et stort antal offentlige institutioner med at tilrettelægge og gennemføre radonmålinger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere rådgivning om radon og radonmålinger, uanset om du kontakter os som privatperson, virksomhed, offentlig institution eller boligforening.

Det er også nemt selv at foretage en radonmåling og her kan du se vores radonmålere

Hvad du kan gøre ved forhøjet niveau af radon?

Hvis niveauet af radon måles til over 100 Bq/m3, bør du overveje at iværksætte tiltag for at få det nedbragt. Hvad der bør gøres afhænger af flere forhold, herunder ikke mindst hvor stor koncentrationen er. Hvis der måles mellem 100-200 Bq/m3, vil det være en god ide at starte med at øge udluftningen og ventilationen i bygningen. I nogle tilfælde vil dette være tilstrækkeligt til at sænke radonniveauet betragteligt. Det bør også overvejes at gennemgå fundament og rørgennemføringer for synlige revner og sprækker. Hvis disse kan tætnes, ses der ofte en effekt. Ved større koncentrationer på over 200 Bq/m3 vil ovenstående tiltag ikke nødvendigvis være tilstrækkelige. Her vil man kunne overveje at supplere med mekanisk ventilation i form af varmevekslere eller evt. et decideret radonsug. Sidstnævnte etableres under husets fundament og suger således luften (og dermed radon) væk og blæser det ud væk fra huset. Afhængig af størrelsen på huset kan ventilatorens effekt justeres. Det anbefales, at du benytter dig af kvalificerede håndværkere til denne type opgave.

Ved nybyg og ombygninger, der involverer fundamentet, vil der også være mulighed for at etablere radonsikring af terrændækket (fundamentet) ved at påføre en forsegling. Igen vil det oftest være en god ide at få denne del udført af kvalificerede håndværkere. Vi har et stort netværk af rådgivere og entreprenører og henviser dig gerne til disse.

Kurven er tom