Radonmåling i virksomhed / institution

Vi tilbyder alt i radonmålinger til virksomheder og institutioner som børnehaver, skoler mv.
Se de mulige radonmålinger nedenfor eller kontakt os.

 

Flere og flere virksomheder og institutioner er blevet opmærksomme på nødvendigheden af at foretage løbende radonmålinger. Dette skyldes primært et ønske om at tilsikre at medarbejdere og brugere ikke udsættes for unødig eksponering af den radioaktive gasart.

Samtidig er der kommet større krav fra myndighederne om at virksomheder skal tilsikre et arbejdsmiljø med radonkoncentrationer der holder sig indenfor grænseværdierne.

Vi står altid til rådighed til at vejlede såfremt du ønsker at vide mere om hvilke muligheder der er for at få foretaget radonmålinger i din virksomhed.

Radonmålebokse (sporfilm)

Sundhedsstyrelsen anbefaler denne målemetode for de mest præcise resultater.

 

335 DKK
Radonmålebokse (sporfilm)
Ned til 245,- per måler og den mest anerkendte målemetode ➡ Anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Digitale radonmålere

Gode til hurtig indikationsmåling og opfølgende målinger

Derfor skal du vælge Radimet:

100% sikker e-handel Vi beskytter dine data og behandler info fortroligt.
Gratis forsendelse Alle ordrer er inklusiv gratis forsendelse.
Hurtig levering 1-2 dages levering. Vi sender alle hverdage
Bedste radonmålere Vi sælger kun de bedste typer radonmålere
Hvor meget radon er der hvor du bor?
Radonkoncentrationen svinger meget efter geografi. Se radonniveauet hvor du bor.
Tjek selv på radonkortet

Radon i virksomheder og institutioner

Det er ikke kun i private boliger, hvor det er en fordel at måle radonniveauer. Det er også en god idé at måle radon i både virksomheder og institutioner, hvor børn og voksne bruger meget af sin dag.

Både virksomheder og institutioner har i dag fået øjnene mere op for nødvendigheden af radonmålinger. Flere virksomheder og institutioner får derfor i dag foretaget løbende målinger af radon for at se, om niveauet er for højt eller under den af Sundhedsstyrelsen anbefalede grænseværdi på 100 bq/m3. Virksomheder og institutioner er blevet opmærksomme på vigtigheden af radonmålinger, da både børn i institutioner og medarbejdere i virksomheder ikke har godt af at blive udsat for radon i for store mængder. Derudover er myndighederne begyndt at sætte øgede krav til både virksomheder og institutioner. I dag skal virksomheder og institutioner blandt andet sikre at medarbejdere har et godt arbejdsmiljø, hvor niveauet af radon skal holde sig indenfor en bestemt grænseværdi.

Hav fokus på radon i virksomheder

Da medarbejdere er en af virksomheders vigtigste ressourcer, er det vigtigt med et godt arbejdsmiljø samt et sundt indeklima. Dette betyder, at medarbejdere blandt andet ikke skal udsættes for forhøjede niveauer af radon. Medarbejdere i virksomheder befinder sig typisk på arbejdet en tredjedel af døgnets 24 timer og nogle gange længere. Derfor er der mange timer, hvor man kan blive udsat for radon i forhøjede mængder, hvis virksomheden ikke får sikret at niveauet ligger under det anbefalede. Derudover er det også en fordel – og altså ikke blot en nødvendig en udgift - for virksomheder at foretage radonmålinger, da kan medvirke til at nedbringe sygedage. Dertil komme naturligvis det altovervejende hensyn til medarbejdernes langsigtede helbred, som netop er en af de primære årsager til at der bør foretages radonmålinger samt evt. radonsikrende tiltag hvis niveauet er for højt.

Radon kan udgøre en sundhedsrisiko for både børn og voksne. Derfor er det vigtigt at få nedbragt, hvis radonniveauet er for højt. Det er vigtigt at få målt niveauet af radon i virksomheder, da man sidder på arbejde i de fleste af døgnets vågne timer. Der er som nævnt en væsentlig risiko for at blive eksponeret for radon i mange timer, hvis der findes store koncentrationer af gasarten på arbejdspladsen. Dette gælder såvel kontormedarbejder som f.eks. lager- og produktionsansatte.

Tag ansvar for indeklimaet på arbejdspladsen

I en virksomhed er det arbejdsgiverens ansvar at sørge for et sundt og godt indeklima på arbejdspladsen. Dette indbefatter en lang række forhold, hvoraf et af dem er at der ikke er sundhedsskadelige niveauer af radon. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages. Derfor er det meget muligt at man ikke er klar over hvorvidt der er radon på arbejdspladsen eller i institutionen. Dette kan man dog klarlægge med stor sikkerhed ved at foretage en radonmåling. Det er både nemt og billigt at få foretaget en radonmåling og vi bistår altid gerne med råd og vejledning i hele processen.

Hvis arbejdspladsen er placeret i kælder- eller stueplan, er det særligt vigtigt at måle radonindholdet. Sandsynligheden for radon i kældre og stueplan er nemlig væsentligt højere end på højere beliggende etager. Hvis arbejdspladsen er placeret på en førstesal kan det dog anbefales at foretage en kontrolmåling, da sandsynligheden for forhøjede koncentrationer af radon også er til stede her. Det anbefales at virksomheder med disse placeringer får foretaget radonmålinger løbende, gerne min. en gang årligt, da risikoen for en forhøjet radonkoncentration er stor.

Hav fokus på radon i institutioner

Børn tilbringer ofte en betydelig del af deres tid i institutioner – såsom vuggestue, børnehave, skole eller fritidsordning. Derfor er det særdeles vigtigt at sørge for, at børn ikke befinder sig i rum, hvor radonkoncentrationen er høj. Forskning har med stor sikkerhed fastlagt at der er en stor sammenhæng mellem radon og risikoen for at få akut leukæmi blandt børn og unge. Risikoen er naturligvis større jo oftere og længere man opholder sig disse steder. Lige så vigtigt det er med et godt indeklima i private boliger og virksomheder, er det vigtigt at have et godt indeklima i institutioner. Placeringen af institutionsbygningen har ofte noget at sige, når det kommer til risikoen for høje radonkoncentrationer. Dog kan det klar tilrådes at få foretaget løbende radonmålinger, da det ofte ses at der er endog meget stor variation i radonmængderne selv inden for små geografiske afstande. Det er nemt, hurtigt og billigt at få foretaget en radonmåling hvorfor det sjældent giver mening at undlade det. Som for virksomheder gælder det også at særligt rum i kælder- og stueplan er udsatte for at have forhøjede radonkoncentrationer. Derfor vil det altid være anbefalingen at der foretages målinger netop i disse rum først, eventuelt suppleret med kontrolmålinger på højere beliggende etager.

Høje krav til ventilation i institutioner med børn

I dag er der skrappe krav til institutioner, når det kommer til udluftning og ventilation. Dette kan være en hjælp til at sikre et lavere niveau af radon. For at holde radonniveauet nede i institutioner, er det blevet væsentligt at overholde især ventilationskravet. Bygningsreglementet stiller for eksempel krav til institutioner, hvor børn opholder sig i længere tid af gangen. Både børnehaver, vuggestuer, fritidsordninger, skoler samt andre institutioner med pasning af børn, skal alle ventileres med både et anlæg, udsugning, varmegenvinding samt indblæsning.

Hvem har ansvaret for radonmålinger i institutioner og virksomheder

Ifølge byggeloven er det overvejende bygningsejerens ansvar, at der ikke er nogen former for sundhedsskadelige gasarter samt andet uhensigtmæssigt i bygningen. Det skal på ingen måder være sundhedsfarligt at hverken bo eller opholde sig i længere- eller korterevarende tid i bygningen. Dette gælder derfor også for radon, da det er en sundhedsskadelig gasart. Hvis der er et for højt niveau af radon i en bygning, er det bygningsejerens ansvar at afhjælpe og undersøge, hvordan dette problem kan løses. Dette gælder både for private eller offentlige bygninger og bygningsejere. Derfor gælder det også for både virksomheder samt institutioner. En institutionsleder kan for eksempel sagtens selv foretage en måling af radon i bygningen. Hvis denne måling viser en høj koncentration af radon, er det bygningsejerens ansvar at afhjælpe dette.

Vigtige og gode råd hvis radonkoncentrationen er for høj i en virksomhed eller institution

Hvis du har opdaget eller har en mistanke om, at der er et for højt niveau af radon i din virksomhed eller institution, er her nogle gode og simple råd, som kan hjælpe dig på vej til et bedre indeklima. Hvis du ikke ejer bygningen, er det selvfølgelig en god idé først at starte med at kontakte bygningsejeren, forklare hvad problemet drejer sig om og bede om en radonmåling. På denne måde kan der tjekkes, om der er en høj radonkoncentration i bygningen. Men du kan også selv gøre noget for at mindske radonniveauet på din arbejdsplads eller institution.

- Udluftning og ventilation: Udsugning og ventilation (både gennem døre og vinduer)

- Boligtætning: Sørg for at din bolig ikke har hverken sprækker eller andet, hvor radon kan trænge igennem. Hvis din bolig er ordentligt tæt, så er det sværere for radon at trænge ind.

- Få et radonsug: Den specialtilpassede løsning der med stor sikkerhed kan hjælpe på niveauet af radon både i virksomheder og institutioner samt naturligvis i private hjem. Det ses at flere og flere bygninger får installeret et radonsug da omkostningen er overkommelig og gevinsten ved at få nedbragt radonniveauet er betragtelig.

Kom nemt igang og videre med en radonmåling

Radon er en radioaktiv gasart som siver op fra jordens undergrund. Der er radon overalt, men niveauerne varierer meget. Særligt indendørs kan der være store koncentrationer af radon som er farligt for helbreddet.

Flere og flere virksomheder er blevet opmærksomme på  at deres medarbejdere kan være udsat for forhøjede radonniveauer mens de er på arbejde. Hvad enten der er tale om kontor, lager, produktion eller andet er arbejdspladen typisk et sted man opholder sig mange timer og derfor kan det have stor betydning for helbreddet at arbejde et sted med højt radonniveau.

Det første skridt er i alle tilfælde at få målt præcist hvor høj koncentrationen af radon er.

En radonmåling udføres ved hjælp af enten radonmålebokse (sporfilm), som er den mest pålidelige og anbefalede metode, eller ved hjælp af digitale radonmålere, som er særdeles gode til indikationsmålinger og opfølgning. De bedre digitale målere kan ligeledes indstilles sådan at de måler på i bestemte tidsintervaller, f.eks. i de tidsrum hvor der befinder sig medarbejdere i virksomhedens bygninger.

Da radonniveauer ændrer sig, bør man foretage radonmålinger jævnligt. Det kan være en god ide at kombinere digtale målinger med lukkede radonmålebokse, som analyseres på laboratorier og anses for at være de mest pålidelige. 

➡ Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud på at få målt radonniveauet i jeres virksomhed!

Kurven er tom