Radon i offentlige bygninger - kommunerne har ansvaret

Gasarten radon findes overalt i den danske undergrund. Radon findes i private boliger men kan også findes i offentlige bygninger. Hvis der er et for højt niveau af radon i en bygning, så bør der gøres noget ved det. I værste tilfælde kan den radioaktive gasart nemlig medføre sundhedsskadelige konsekvenser for de personer, der opholder sig i længere tid i disse bygninger. Derfor er det ikke kun vigtigt at foretage radonmålinger i private boliger men også i offentlige bygninger såsom daginstitutioner, skoler og offentlige virksomheder.

Her bruger både børn og voksne nemlig ofte størstedelen af deres dag, hvilket kan være skadeligt for helbredet, hvis indeklimaet ikke er i orden. Hvis radonniveauet er for højt i offentlige bygninger, kan det have en konsekvens for både børn og voksne. Radon i offentlige bygninger kan medføre forskellige kræftsygdomme   som oftest er lungekræft dog den store synder. Det estimeres, at der hvert år er omkring 300 tilfælde af lungekræft i Danmark forårsaget af radon. Derudover er der også lavet undersøgelser, der har påvist, at høje niveauer af radon øger risikoen for leukæmi hos børn. Derfor er det lige så vigtigt med radonmålinger i offentlige bygninger, som det er at foretage radonmålinger i private boliger. Men hvem har ansvaret?

Ansvarsfordeling i forhold til radon

Ifølge byggeloven har bygningsejeren ansvaret for indeklimaet i bygningen. Når det kommer til offentlige bygninger, er det kommunerne, der har ansvaret for et sundt og godt indeklima. Herunder indgår radon, da det kan have en sundhedsskadelig konsekvens for personer, der opholder sig i offentlige bygninger. Kommunerne har ansvaret for at undersøge og sørge for et bedre indeklima. Hvis der for eksempel bliver målt et for højt niveau af radon i en offentlig bygning, er det kommunens ansvar at sænke niveauet.

Dette gælder for alle former for offentlige bygninger. Som bygningsejer har kommunerne pligt til at undersøge og også udbedre eventuelle sundhedsskadelige faktorer i et indeklima. De skal leve op til byggelovens bestemmelser, når det kommer til indeklima  heriblandt radon. Hvis du opholder dig i en offentlig bygning og har mistanke om for høje niveauer af radon eller andet, er det kommunens ansvar at få målt dette. Det er også kommunens ansvar at afhjælpe problemet, hvis indholdet af radon er højere end byggelovens anbefalinger og bestemmelser.

Radonsikring af offentlige bygninger

Der findes anbefalinger til forbedringer og radonsikring, hvis der bliver målt et for højt niveau af radon i en offentlig bygning. Trafik- og Byggestyrelsen har lavet anbefalinger, hvis indholdet af radon skal forbedres i en bygning. Hvis indholdet af radon i en offentlig bygning er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at der sættes nogle enkle tilpasninger og forbedringer i gang. Dette kan blandt andet være ved ekstra ventilation, luftskifte eller tæthed i bygningen. Der er flere måder, hvorpå kommunen kan forbedre indeklimaet i en offentlig bygning, når det kommer til radon.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom