Hvordan måles radon?

Radonkoncentration i din bolig kan nemt måles. Det kræver dog en egentlig måling, for det er ikke muligt at identificere, om der er radon uden, idet den radioaktive gasart er usynlig og lugtfri.

Koncentrationen af radon måles i “becquerel per kubikmeter luft” (forkortes Bq/m3). Tallet illustrerer hvor meget radon, der er i luften. 100 Bq/m3 betyder, det at der hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 100 radonatomer per kubikmeter luft.

For at fastslå koncentrationen af radon per kubikmeter luft   de føromtalte Bq/m3   kræves det, at der foretages en måling. Heldigvis er det nemt at måle radon i et hvilket som helst byggeri. Der er flere forskellige måder at måle på. Den mest pålidelige metode er ved hjælp af såkaldte radonmålebokse (også kendt som dosimetre), som er små målebokse, der over en periode på 2-3 måneder opsamler radonatomer, og derved muliggør udregningen af et årsgennemsnit. Metoden kaldes også for sporfilmsmetoden, da der i måleboksen ligger en lille sporfilm i plastik. Det er denne metode, der anbefales af myndighederne, da den har vist sig at være mest præcis og pålidelig. 

Det er også muligt at måle hvor meget radon, der er, ved hjælp af digitale målere. Disse er dog mindre præcise og pålidelige, end de ovenfor omtalte dosimetre. De digitale radonmålere er udmærkede til at få en indikationsmåling og bruges ofte af håndværkere eller bygningsejere, som vil have hurtige indikationsmålinger i mange bygninger. Således er de digitale målere ganske gode til netop at få en indikation men bør ideelt set suppleres af en måling med dosimetre over en længere periode for at få det mest præcise resultat. 

Særligt bør man afvente med at iværksætte radonnedsættende foranstaltninger, før man har fået foretaget en pålidelig og længerevarende måling af radonniveauet. Som regel vil det også anbefales, at man foretager en måling efter eventuelle tiltag for at se, om det har haft den ønskede effekt. 

Rent praktisk foregår målingen med radonmålebokse ved, at du opstiller de små bokse i den bygning, du vil måle radonniveauet i. De stilles i opholdsrum, og der skal bruges en måler per rum op til cirka 30 kvadratmeter. Efter endt måling sendes måleboksene retur til vores laboratorium, hvor de analyseres, hvorefter du modtager en rapport over radonniveauet. Hos Radimet har vi gjort processen endnu nemmere for dig som kunde, da du har adgang til at udfylde de nødvendige informationer om din måling på en personlig side. Dette afløser behovet for at udfylde disse informationer på papir og er dermed både tidsbesparende og med til at minimere risikoen for fejl.

Såfremt du har spørgsmål til, hvordan du foretager en radonmåling, eller hvilken metode der er bedst for dig, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. 

Du kan se vores samlede udvalg af radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom