Hvorfor måles radon bedst i vinterhalvåret?

Det anbefales typisk at måle radon i vinterhalvåret. Det betyder ikke, at der ikke kan være en radonkoncentration om sommeren, men af forskellige årsager, som vi kommer ind på herunder, er koncentrationen ofte højere over vinteren. For at få et retvisende billede af det reelle radonniveau og risikoniveauet bør man altså måle i den periode, hvor radonniveauet generelt er højest. 

Som nævnt er der forskellige årsager til det forhøjede radonniveau over vinteren. Vinteren dækker i dette tilfælde over det, vi i Danmark kalder fyringssæsonen. Altså den del af året hvor vi normalt har varme på i vores hjem. Det er desuden vigtigt at nævne, at radon er et grundstof, som trænger op fra jorden. 

De forskellige årsager er:

· Vi varmer vores boliger op

Når vi varmer vores boliger op, stiger den varme luft op og trænger ud, hvor det er muligt  for eksempel ved vinduer, udsugninger eller utætheder. Dette skaber et mindre tryk i bunden af bygningen, hvorfor der “suges” mere kølig luft ind fra åbninger lavere i bygningen, og dermed også suger mere radon op. 

Dette fænomen kaldes på engelsk “Stack Effect”, og det kan du læse mere om hos Wikipedia.

· Vi lufter mindre ud

Om vinteren lufter man naturligt mindre ud på grund af temperaturen. Dette er igen med til at øge koncentrationen af radon i boligen eller bygningen, da radon simpelthen ikke kommer ud og ikke bliver “fortyndet” af frisk luft. Derfor er et af de mest basale råd til at udbedre radon da også, at man simpelthen lufter mere ud. Større løsninger i bygninger, hvor radonkoncentrationen er høj, involverer ligeledes ofte mere systematisk udsugning / udskiftning af luften i bygningen. Dette kan være i form af mekanisk ventilation eller et decideret radonsug, som er designet til at trække radon ud fra under bygningens fundament. 

· Jorden er koldere

Over vinteren er jorden ligeledes koldere,  nogle gange er der endda sne og is, som ligger som et tæppe på jorden. Den kolde jord fungerer som en blokade mod radon, som vil have sværere ved at trænge op der, hvor jorden er kold. Det betyder dog, at der potentielt kan være en højere koncentration af radon, som trænger op til din bolig, når den ikke kan trænge op gennem jorden omkring boligen eller bygningen. 

Disse elementer er også en del af risikoen ved radonmålinger. Mange laver blot en enkelt måling og afhængigt af, hvornår den er lavet, kan den give et meget upræcist billede af den aktuelle risiko for radon. Derfor anbefales det altid, man måler radon over vinterhalvåret, og at man gør det med en radonmåleboks over en periode på minimum 2 måneder / 60 dage for at få det mest nøjagtige billede af risikoen.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom