Hvor ofte skal jeg måle radon?

At måle radon kan sammenlignes med at skifte olien på ens bil. Der er noget, man bør gøre med jævne mellemrum. Sådan forholder det sig også med radonmålinger. Eller sådan burde det forholde sig. Faktum er, at mange endnu ikke er blevet bevidste om, hvor stort et problem radon reelt er; herunder de sundhedsmæssige risici forbundet med forhøjede niveauer. 

Radonniveauet i din bolig eller på din arbejdsplads vil ikke have et fast niveau og kan ændre sig, hvorfor det i nogle situationer kan anbefales, at foretage endnu en måling. Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at du laver flere målinger over en sæson (radon måles bedst i vinterhalvåret), men vi vil anbefale, at du med et par års mellemrum får udført en korrekt langtidsmåling. Med en langtidmåling menes en måling over minimum 60 dage med radonmålebokse (sporfilmsmetoden), som er er den anbefalede metode af myndighederne. 

Selvom du tidligere har målt radon, kan der er i forskellige situationer godt være god grund til at få lavet endnu en måling:

· Du køber ny bolig / flytter

Når du flytter i en ny bolig kan det anbefales, at man får målt radonniveauet. Selvom den forrige ejer eller udlejer har lavet en måling, kan det være, at du bruger boligen på en anden måde. For eksempel ved at have soveværelse i kælderen hvor der vil være en højere koncentration af radon. 

· Ved salg af bolig

Selvom du for nogle år siden har lavet en radonmåling, kan det ligeledes anbefales, at man foretager en ny måling kort før salg af bolig. På den måde har du en opdateret rapport, som du kan vise til eventuelle købere. Med den øgede fokus, der er på radon på grund af EU direktiver, kan dette kun anbefales endnu mere, da det må formodes at flere bekymrer sig om radon, og at boligskifte er en situation hvor de fleste, der kender til radon, vil have fokus på det. 

· Hvis din brug af bolig skifter

Laver du for eksempel en renovation eller ændrer din brug af din bolig, kan det ligeledes anbefales, at man laver en ny måling. Dette er specielt relevant i tilfælde, hvor man tager kælderrum i brug eller skifter opholdsrum. Det kan være, at man laver et soveværelse i kælderen, som tidligere kun har benyttet til opbevaring. 

· Sæsonændringer

Radon varierer over året, og det højeste niveau findes normalt om vinteren. Man måler normalt fra oktober helt til april / maj måned. Har du tidligere målt i foråret, så kan det ligeledes anbefales, at du næste år laver en måling i efteråret / starten på vinteren. Det vil samlet give dig et mere retvisende billede af radonniveauet. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom