Tjek for radon

Du kan nemt tjekke dit hus for radon. Det kræver dog at du får det målt da den radioaktive gasart er usynlig og lugtfri. Den mest pålidelige måde at måle på er ved hjælp af radonmålebokse, som placeres i boligens opholdsrum. Her skal de blive stående i mindst 60 dage mens måleboksen opsamler radonatomer. Når måleperioden er slut, sendes måleboksene til et laboratorium for at analysere, hvor mange radonatomer der er indsamlet. Dette indgår i beregningen for at finde koncentration i becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Alternativt kan man købe en digital måler, som over tid er lige så nøjagtig. Men en digital måler er dyrere end radonmåleboksene, så økonomisk er det en dårlig løsning. En digital måler giver god mening, hvis man først har målt radon med måleboksene og vil løbende holde øje med niveauet. Dette kunne f.eks. være, hvis man laver nogle tiltag som at lufte mere ud eller installere et radonsug. 

En digitalmåler vil allerede efter en dag kunne måle radonkoncentrationen. Men radonudledningen fra undergrunden ændrer sig over tid og fra dag til dag, så derfor skal en digitalmåle også ligge i flere dage for at give et mere retvisende billede af en reel middelværdi over en længere periode.

Grænseværdier har ændret sig

Grænseværdien for årsmiddelværdien er 100 Bq/m3. Denne grænse har tidligere været 200 Bq/m3 som det senest nationale officielle radonkort danner grundlag for. Du kan derfor sagtens bo i en højere radonklasse end tidligere antaget, da denne måling er fra 2001. 

Så selvom du måske ved boligkøb har fået opgivet at boligen ligger i en lav radonklasse, så vær opmærksom på at den senest nationale klassificering af radon på landsplan er forældet og over 20 år gammel.

For at være sikker på radonkoncentrationen der, hvor du opholder dig bør du lave et tjek af radon. Du kan selv udføre målingen og Radimet har en brugervenlig proces og kan guide dig hele vejen. Den starter med at købe det antal radonmålere der dækker boligens opholdsrum.

Du kan se vores samlede udvalg af radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom