Hvem analyserer min radonmåling, og hvordan analyseres radonmålinger?

Når du køber radonmålere hos Radimet, er vi ansvarlige for din måling og din kontakt fra start til slut. Når du køber radonmåleboksene (sporfilm), medfølger både en frankeret kuvert til at sende dem tilbage, og der medfølger ligeledes en vejledning til, hvordan du udfører målingen  særligt hvordan du korrekt placerer de små målebokse. Det er nemt og ligetil, hvis blot man følger vejledningen. 

Når målingen er færdiggjort, putter du simpelthen måleboksene i den medfølgende kuvert og sender dem direkte til vores laboratorie. Radimet samarbejder tæt med et af verdens førende laboratorier, der laver radonanalyser, og de udfører selve analysen. 

Når vi afsender dine målebokse, får du samtidigt et login til vores online målesystem. Her kan du nemt oprette dine målinger, hvor du indtaster adresse og specifikationer på din måling. Alt det data, du indtaster i systemet, sammenholdes med en analyse af selve sporfilmen i måleboksen, og det resulterer i en rapport over radonniveauet samt udbedringsforslag. Det er således vigtigt, at du får angivet start- og slutdato samt typen af rum, du har haft boksene placeret i. Disse data indgår nemlig i beregningen af den såkaldte årsmiddelværdi, som er den gængse norm for angivelse af det gennemsnitlige radonniveau over en given periode. 

Helt groft skitseret foregår en analyse af radon ved, at radonmåleboksene stilles, hvor målingen skal foretages, i minimum 60 dage. I boksene er der placeret en lille sporfilm, som er den del, der bliver analyseret. Sporfilmen opsamler spor efter radonpartiklerne og analyseres ved en slags mikroskop. Det, der tager tid, er selve målingen. Selve analysen kan relativt hurtigt foretages. Dog kan der forekomme lidt ventetid, da der i perioder skal udføres mange hundrede analyser om dagen.

Selve radonniveauet tælles i Bq/m3, som læses becquerel per kubikmeter luft. Becquerel er måleenheden for radon, og man arbejder med en grænseværdi, der hedder 100 Bq/m3, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Ved et radonniveau over 100 Bq/m3 vil man anbefale, at der foretages tiltag til at nedbringe radonniveauet. Er radonnvieauet under 100 Bq/m3, kan man undlade at foretage sig yderligere - blot skal man blive ved med at lufte godt ud, og dermed fastholde et sundt indeklima. Når du modtager svar på din radonmåling, vil vi også fortælle dig, hvad du kan gøre herfra.

Har du spørgsmål til din måling eller resultatet af den, er du altid velkommen til at kontakte Radimet. 

Ovenstående er dog kun gældende ved radonmålebokse og ikke ved digitale målere. Digitale målere kan give dig en fin indikation af radonniveauet, men de kan være mere upræcise. Derfor bruges digitale radonmålere oftest til at få en idé om radonniveauet, samt hvordan det svinger over tid. Giver en digital radonmåler et højt resultat, vil man normalt anbefale at få udført en normal radonmåling med radonmålebokse, der som sagt er den metode, som anbefales af myndighederne.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom