Kan jeg teste en byggegrund for radon?

I princippet kan du godt måle jorden for radonniveau på en byggegrund, men det vil normalvis ikke anbefales som en metode til at beslutte, hvordan radonsikring skal bygges ind i en kommende bygning. 

Det skyldes radon opløses i fri luft, og derfor vil man ikke få et retvisende billede af radonniveauet ved blot at måle grunden. Desuden kan forskellige bygningstyper og ikke mindst kvaliteten af udførelsen af bygningen betyde et højere eller lavere radonniveau indendørs. Radon siver ind gennem små revner i fundamentet eller langs væggene på et hus og bliver derinde, hvorfor man bør lave radonmålinger i en bygning og ikke udenfor. Der er mange forhold i forhold til anvendelse af bygningen, der også har betydning. Hvor meget opvarmer man? Hvor meget luftskifte har man (dvs. ventilation og udluftning)? Hvor stor trykforskel er der mellem ude og inde? 

Det er uanset hvad vigtigt at tænke radon ind i dit byggeprojekt, før du starter med at bygge. Det er typisk billigere og nemmere at udføre det rigtigt under byggeriet, end hvis man senere vil udbedre problemer med radon i et eksisterende hus. 

I Danmark skal du radonsikre nybyggeri ifølge bygningsreglementet. Dette kan for eksempel gøres med en radonspærre, som er en slags plastikdug, der ligges under huset, når man laver fundamentet. Dette er en type plastik, der simpelthen gør, at radon ikke kan trænge op. Det kræver naturligvis, at det udføres korrekt. Derfor er det en god ide at tale med den udførende entreprenør, om denne har erfaring med radonsikring og få nogle referencer, man kan se den udførte radonsikring. Radonsikring er endnu forholdsvist nyt, og derfor er det ikke alle entreprenører, der har stor erfaring med udførelsen af disse arbejder. 

Radon siver op fra jorden og trænger som nævnt ind i bygninger derfra. Derfor er det vigtigt, at man har styr på detaljerne ved nybyggeri. Selvom man for eksempel bruger en radonspærre, som spærrer for at radon kan trænge ind, kan der ofte være utætheder, hvor rør og ledninger går ind i huset. Dette er der dog også en løsning på, så hvis arbejdet udføres korrekt, kan man sikre sig et nyt hus uden risiko for radonniveauer over det anbefalede. 

Bygherren har i følge bygningsreglementet ansvaret for at sikre, at radonniveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 i den kommende bygning. Det kan dog være en rigtig god idé at gøre ens entreprenør eller byggefirma opmærksom på dette, så det tænkes med i løsningen. Man skal huske, at man aldrig vil kunne få et radonniveau på 0 Bq/m3 . Der vil altid være en vis mængde stråling med mindre, man befinder sig et hermetisk lukket laboratorie. Det er et grundvilkår ved at leve, at man udsættes for små mængder radon, så fokus er på at sikre, at det ikke er for høje niveauer  og det kan man heldigvis selv påvirke et langt stykke hen ad vejen. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom