Hvordan ved man, om man bør få målt radonniveauet i sit hus?

Et andet beslægtet spørgsmål er hvorvidt det er nødvendigt at foretage en måling, hvis man bor i et område med meget lidt radon? Der er lavet flere undersøgelser af radon i Danmark og der er efterhånden en del data tilgængelig om radon. Du kan på et kort over radon i Danmark finde frem til, hvad det generelle radonniveau er i dit område. Dette har du måske set og på den baggrund afgjort om du ønsker at måle for radon eller ej. 

Det er dog vigtigt at nævne, at denne data kan variere fra adresse til adresse. Så selvom kortet kan vise, at der er en større eller mindre risiko for radon i det område, du bor i, kan det alligevel være en god idé at måle radonniveauet. Selv i områder med lav radon iflg. kortet kan der godt være lokale koncentrationer af radon i undergunden, der gør at radonniveauet indendørs vil overstige de anbefalede grænseværdier.

Ved at foretage en præcis og sikker radonmåling vil du få klarhed om det præcise niveau og ud fra det, hvad eventuelle tiltag for at mindske radon kan være. 

Forskellige huse og bygninger kan også henholdsvis øge eller mindske radonniveauet i boligen. Er det for eksempel et nyere hus, hvor der er indbygget radonsikring i fundamentet, kan alt være i den fineste orden, selvom man bor i et område med meget radon. Ligeledes, hvis man bor i et område med generelt lidt radon, men i et hus med et gammel fundament, hvor radon nemt kan trænge op, kan det også være et større problem, end det måske generelt ser ud til i det område, man bor i.

Det betyder meget for det samlede og faktiske radonniveau i en bygning, hvordan den anvendes. Forhold, der har stor betydning, er udluftning og opvarmning. Hvis man lufter meget ud og lever op til anbefalingen om et halvt luftskifte i timen, vil det tælle positivt, mens mindre udluftning kan have den modsatte effekt. Desuden vil opvarming have en effekt, da det skaber et undertryk i forhold til udendørs. Dette bidrager til et højere radonniveau, da der derved suges radon ind fra jordluften. Dette er også grunden til, at man observerer et højere radonniveau i vinterhalvåret (fyringssæsonen).

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom