Hvad er becquerel (Bq/m3)?

Becquerel er den anvendte måleenhed for radon, og “Bq” er forkortelsen for Becquerel. 

1 Bq svarer til ét radioaktivt henfald per sekund. Man måler i praksis radon i Bq/m3   altså radonhenfaldet per sekund per kubikmeter. 

Bq/m3 er det tal, som fortæller dig om radonniveauet, der hvor du måler. Det tal du bruger til at vurdere, om der er for meget radon. Sundhedsstyrelsen har nogle simple retningslinjer for, hvad du bør gøre ved forskellige niveauer af Bq/m3:

· Når radon niveauet er målt til under 100 Bq/m3

Hyppig udluftning kan være med til at holde niveauet af radon nede.

· Når radon niveauet er målt til mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3

Det anbefales, at du laver forbedringer i dit hus. Det kan være bedre ventilation, utætheder ved rør, revner i fundamentet og lignende. Det er med andre ord tale om tiltag, som gør det vanskeligere for radon at trænge ind i din bolig eller bygning. 

· Når radon niveauet er målt til over 200 Bq/m3

I dette tilfælde er det mere seriøst, og der bør tages tiltag, som sikrer ejendommen mod radon. Er radonniveauet så høj, er det ofte nødvendigt specielle ventilationssystemer, som laves under bygningen. Disse koster i omegnen 10-50.000 kr. 

Uanset tiltaget anbefales det kraftigt, at man laver en opfølgende måling for at sikre sig, at niveauet er faldet. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom