Hvad er en radonmåler?

En radonmåler er en enhed, som bruges til at måle, om der forekommer radon i en bygning og i så fald hvor meget radon, der er. Radon er en radioaktiv gasart, som man hverken kan se, lugte eller smage. Radon er farligt for mennesker (og dyr), og det anslås, at 300 mennesker dør årligt i Danmark af lungekræft forårsaget af radon. Det er flere mennesker, end der årligt dør i trafikken.

Der findes radonmålere til at måle over en kort periode og til længere perioder. Målere til korte perioder er oftest digitale radonmålere. Hvis man vil måle over længere tid, så skal man bruge en radonmåleboks (også kaldet dosimeter). Fordi radonniveauet eksempelvis kan variere over tid, anbefales en radonmåleboks til at få den mest nøjagtige måling. Det er derfor også denne metode, der anbefales af Sundhedsstyrelsen. En digital måling kan foretages for hurtigt at få et indblik i radonniveauet, så man er sikker på at niveauet ikke er ekstremt højt. Den er samtidig anvendelig til at foretage opfølgende målinger, efter man har gennemført tiltag for at nedbringe radonniveauet. 

Vælger man en måleboks som radonmåler, bør man bruge en til hvert rum (op til ca. 30 kvadratmeter). De må ikke placeres ved varmekilder som brændeovn eller radiatorer, og de bør ligeledes placeres på alle etager, der bruges til beboelse. Radonmålerne fra Radimet fungerer således, at de sendes til dig, hvorefter du placerer dem. Herefter logger du ind i Radimets målersystem og noterer hvilke rum, du har placeret målerne i, i hvilken periode og så indtaster du målernumrene, som står på selve målerne. Når målingen er færdig, sender du radonmålerne til vores laboratorie i den medfølgende, frankerede svarkuvert, og kort tid efter vil dine resultater være tilgængelige i Radimets målersystem. Du får besked via email, og der følger en uddybende guide med til, hvordan du skal tolke resultaterne. 

Måleboksene placeres i en periode på 60 dage eller mere og som udgangspunkt indenfor den såkaldte fyringssæson fra oktober til april/maj. Det kan ligeledes anbefales, at man måler hvert år for at følge udviklingen og sikre, at der ikke er opstået ny radon gennemtrængning for eksempel via nye sprækker eller revner.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom