Hvad sker der efter mit hus er sikret mod radon?

Hvad der sker efter, at der er foretaget radonsikrende tiltag, er naturligvis meget forskelligt. Først er det værd at slå fast, at man kan reducere niveauet af radon men ikke eliminere det fuldstændig. Det er heller ikke målet. Der er en naturlig forekomst af radon selv i udeluft på omkring 10-20 Bq/m3, og det er derfor reelt ikke muligt at nedbringe niveauet til 0. Anbefalingen fra myndigheder som Sundhedsstyrelsen i Danmark og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) går netop på at få nedbragt niveauet så meget som muligt og med en grænseværdi på 100 Bq/m3.

Afhængig af hvad dit udgangspunkt var før de radonsikrende tiltag  herunder specifikt hvad niveauet af radon i den relevante bygning er blevet målt til   vil det være nødvendigt at overveje næste skridt. For at konkludere om der er behov for at gøre yderligere, eller det der er gjort er tilstrækkeligt, vil det være en god idé at foretage en kontrolmåling for at dokumentere, hvad det nye radonniveau er.

Til kontrolmålinger kan anvendes såvel digitale målere som dosimetre (sporfilm). Det anbefales altid at anvende dosimetre, hvis man ønsker det mest præcise resultat. Her måles i 60-90 dage og selve sporfilmen i måleboksen analyseres på et laboratorie. Du finder vores dosimetre på dette link: https://radimet.dk/maalebokse

De digitale målere er dog efterhånden udviklet til et punkt, hvor deres præcision er så god, at det sagtens kan bruges til indikations- og kontrolmålinger. Blot skal man fortsat huske, at radon vil svinge meget over tid, og derfor er det afgørende, at der måles i en længere tid - alt andet vil være et øjebliksbillede og kan ikke benyttes som grundlag for, hvad den gennemsnitlige værdi vil være. Du finder vores udvalg af digitale målere her: https://radimet.dk/radonmaalere#product-list-head

Er du i tvivl om hvilken type måler, der vil være bedst for dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Selv når der er målt et radonniveau på under 100 Bq/m3, kan det være en god ide at foretage supplerende målinger en gang årligt for at sikre, at niveauet er stabilt, og at der ikke er kommet nye radonkilder, som bidrager til et forhøjet niveau. Den eneste måde at konstatere radon på er ved at foretage en radonmåling. Det er ganske enkelt ikke muligt at se, lugte, smage eller mærke radon. Det er en radioaktiv gasart, som alene kan detekteres ved hjælp af en måling. Heldigvis er det blevet både nemt, billigt og tilgængeligt for alle at få foretaget en måling i såvel deres eget hjem, arbejdsplads eller daginstitution, hvis man f.eks. har børn der. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom