Hvad du kan gøre, hvis dit radonniveau er for højt

Hvis en radonmåling har vist, at radonniveauet i din bolig (eller anden bygning) er for højt, er der flere ting, du kan gøre for at afhjælpe problemet. 

Først er det vigtigt at gøre sig klart, hvor højt niveauet er. Det skyldes, at de tiltag, man normalvis vil anbefale at udføre for at reducere radonniveauet, varierer efter hvor meget radon, der er målt. Nedenstående er en anvisning, der kan bruges som indikator og inspiration. Der er naturligvis flere forhold, som skal tages med i betragtning  herunder økonomi, andre planlagte renoveringsprojekter med videre. 

Dit radonniveau er målt til under 100 Bq/m3

De er vigtigt at fortsætte med god ventilation af bygningen, så det sikres, at der er god udskiftning af indeluften og dermed også, at radonniveauet holdes på det ønskede niveau i huset. Det er også vigtigt at holde øje med, om der kommer sprækker og revner i fundamentet. Bor du i et område med høj radonrisiko  og særlig i et hus uden kælder bygget før 1998  kan det være en god idé at foretage en ny måling med nogle års mellemrum. Måles niveauet under 50 Bq/m3 er der typisk ingen indikation for forhøjet radonindtrængning, og dermed er behovet for at gøre yderligere ikke tilstede.

Dit radonniveau er målt til mellem 100 Bq/m3 og 200/300 Bq/m3

I dette niveau anbefales det normalvis, at man starter med mindre og billigere tiltag for at se, om det har den ønskede effekt på radonniveauet. For det første bør man sikre sig, at ventilationen af bygningen er tilstrækkelig både i frekvens og effekt. Det vil sige, at der rent faktisk sker udluftning ud i alle kroge og hjørner i beboelsesarealet. Dette kan opnås enten ved naturlig ventilation (vinduer, ventilationslemme med videre) eller mekanisk ventilation med udeluft. Man bør også overveje at tætne revner og fuger samt synlige sprækker, da disse kan være kilde til, at radon siver ind i bygningen. 

Du vil med fordel kunne foretage en kontrolmåling, efter du har iværksat et eller flere af ovenstående tiltag for at måle effekten og dermed behovet for at gøre yderligere. 

Dit radonniveau er målt til over 200/300 Bq/m3

Når radonniveauet i dit hus overstiger 200 Bq/m3, kan det være nødvendigt at foretage mere omfattende og effektive tiltag. De mindre tiltag som eksempelvis øget ventilation og tætning af revner og sprækker vil stadig have en gavnlig effekt, men det er usandsynligt, at det er tilstrækkeligt alene. 

Følgende forbedringer kan være med til at sænke niveauet af radon, da de er med at forhindre, at radon trænger op fra undergrunden og ind i dit hus, eller medvirker til at fortynde den radonholdige luft: 

  • Tætning, ventilation/udluftning og i særlige tilfælde etablering af radonsug.
  • Tætning af revner og sprækker i husets fundament (mod jorden). Ligeledes er det vigtigt at tætne revner og sprækker i kældervægge. Sprækker kan ofte forekomme ved afløb, indføring af vandrør og lignende, men kan også løbe langs med væggene.
  • Det er vigtigt at tætne revner og sprækker i etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen, så der ikke kan trænge radon fra kælderen og videre op i huset. Vær både opmærksom på gulv, vægge, rørgennemføringer og afløb.
  • Det er vigtigt, at døre eller lemmer mellem kælder og stueetagen er lufttætte
  • Det er vigtigt at lufte ud. Særligt i kælderen men også i resten af boligen, så radon slippes ud af huset.
Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom