Udbedre selv eller kontakte fagfolk?

Når du har fået målt dit radonniveau og konstateret, at der er behov for at foretage tiltag til at nedbringe radonniveauet, er det første spørgsmål, hvad der skal gøres. Her bør du naturligvis sammenholde det målte niveau med hvilke tiltag, der er relevante. Det giver ikke meget mening at iværksætte store tiltag for at reducere et beskedent radonniveau, mens det samtidig ikke vil være tilstrækkeligt med små tiltag, hvis radonniveauet er væsentligt forhøjet. 

Du kan læse mere om disse overvejelser i vores artikel "Hvordan kan mit hus sikres mod radon?".

Simple og begrænsede tiltag som øget ventilation, tætning af simple revner og fuger kan vanligvis udføres af de fleste selv. Er der derimod tale om mere omfattende tiltag som isolering og tætning af etageadskillelser, betondæk med videre. eller etablering af et decideret radonsug, vil det være de færreste, der kan og bør give sig i kast med dette selv.

Før du iværksætter tiltag selv eller med hjælp fra en entreprenør, vil vi anbefale, at du får kompetent faglig sparring og rådgivning af en erfaren rådgiver med ekspertise indenfor radonsikring. Der er ganske enkelt behov for en samlet vurdering af de mulige tiltag samt ideelt set en plan, der tager højde for såvel bygningens materialer, stand samt de økonomiske muligheder, du som bygningsejer har og ønsker at allokere til projektet. 

Hvis du vælger at få hjælp til at få udført de ønskede tiltag, er det ligeledes vigtigt, at du forholder dig lidt kritisk til den udførende entreprenør. Særligt kan det anbefales at undersøge og eventuelt spørge ind til hvilke erfaringer, virksomheden har med lignende projekter og gerne få eksempler på konkrete referencer. 

Hvis du starter med at iværksætte mere simple radonsikrende tiltag, bør der foretages en kontrolmåling for at sikre, at det har haft den ønskede effekt. Hvis dette viser sig at være tilfældet, er der naturligvis ikke behov for at gøre yderligere, mens det vil kræve yderligere tiltag, hvis niveauet fortsat ikke er nedbragt. Det er i denne sammenhæng vigtigt at foretage en kritisk vurdering af de mulige kilder til radonindtrængning. Dette kan være forholdsvis svært at gøre uden at kende den konkrete bygning. Her vil en fagligt dygtig og erfaren rådgiver også kunne vise sig særdeles værdifuld, og det må derfor anbefales at overveje. 

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom