Hvad siger Bygningsreglementet om radon?

Bygningsreglementet indeholder både krav og anbefalinger vedrørende radon. 


Bygningsreglementet 2018, der også kendes som BR18, adskiller sig ikke fra de tidligere BR10 og BR15, når det kommer til krav og anbefalinger med hensyn til radon i indeluften. Radon er beskrevet i Bygningsreglementets kapitel 13, mere specifikt i §329-333. Du kan se den konrekte beskrivelse om radon i Bygningsreglementet 2018 her.


Alle tre versioner af bygningsreglementet stiller som krav, at indeluften i nye bygninger ikke må overstige en grænseværdi på 100 Bq/m3. Nye bygninger defineres i denne sammenhæng som værende opført efter 2010. 


Samtidig fremgår der af BR18 en anbefaling gældende for eksisterende bygninger, dvs. fra før 2010. Det er her anbefalingen at bygninger fra før 2010, og dermed før BR10 trådte i kraft, bør have eller få nedbragt niveauet af radon til under den samme grænseværdi på 100 Bq/m3. 


Krav og anbefalinger i bygningsreglementet er ikke taget ud af den blå luft. Det bygger på de officielle anbefalinger, der er formuleret af verdenssundhedsorganisation WHO. Deres anbefaling går på, at radioaktiviteten fra såkaldte naturlige kilder (herunder radon) bør holdes under de tidligere nævnte 100 Bq/m3. 

 

Det er værd at bemærke at Bygningsreglementet henviser til at radonindholdet i indeluften for bygninger, der er omfattet af BR18, skal eftervises ved måling. Målingen skal ske i beboelses- og opholdrum, som er kendetegnet ved at man typisk opholder sig flere timer dagligt. Den internationale radonmålingsforening (IRMA), har som retningslinje at “flere timer dagligt” kan konkretiseres til 4 timer eller flere dagligt. Du kan læse de nærmere retningslinjer her. Typisk vil opholdsrum være soverrum, stuer, spiserum, kontorer, arbejdsrum, undervisningslokaler mv. Det kræver naturligvis en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, for at fastslå hvor det er relevant og nødvendigt at måle. Dog er det værd at bemærke at små afgrænsede rum som f.eks. entre, omklædningsrum, WC og badeværelser og lignende ikke anses som beboelses- eller opholdsrum. Der vil derfor vanligvis ikke foretages måling i sådanne rum, med mindre det specifikt ønskes af ejer eller bruger.

 

Som anført ovenfor er det altså nødvendigt at foretage en radonmåling hvis man kortlægge hvad niveauet af radon er. Du kan se vores udvalg af radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom