Hvordan kan mit hus sikres mod radon?

Blot for en godt ordens skyld er det værd at lægge ud med at sige, at man aldrig vil kunne få et indeklima med et radonniveau på 0. Det skyldes, at der altid er en vis mængde radon i luften - dette gælder også udendørs, hvor niveauet typisk er cirka 10-20 Bq/m3.

Radon kan trænge ind i din bolig fra undergrunden, hvis der er små revner, utætheder eller sprækker. Det kan for eksempel trænge ind ved kældervægge eller kældergulve (fundamentet). Radon kan være kræftfremkaldende, så det er derfor bedst, hvis du sørger for at radonsikre dit hus, så gasserne ikke kan trænge ind. Dog findes der nogle forskellige muligheder, så dit hus kan blive sikret mod radon. Dette kan blandt andet være ved montering af en radonmembran, et radonsug eller ventilationssystemer, hvilket klart er nogle af de mest effektive metoder, når det kommer til radonsikring af hjemmet.

I Danmark estimeres det, at flere hundrede tusinde boliger har et for højt niveau af radon i hjemmet. Dette er typisk i enfamilieshuse samt rækkehuse, hvis man sammenligner det med etageejendomme, hvor radonniveauerne typisk vil være meget lavere på de højere beliggende etager. 

Hvis du er i gang med at bygge et nyt hus, så skal det radonsikres. Mængden af radon må ikke overstige mere end 100 Bq/m3. Dette er anført i bygningsreglementet, som sørger for, at alle nybyggede huse har radonsikring.

Hvis du skal radonsikre dit eksisterende hus  altså ikke nybyg  skal du først og fremmest få målt radonniveauet, så du har en idé om, hvor stort problemet er. Når du har en radonmåling, er det nemmere at finde ud af, hvilke tiltag der skal gøres for at nedbringe radonniveauet. Dog er der også nogle tommelfingerregler, der er gode at huske på. Disse er anbefalet af de danske myndigheder. 

  • Radonniveau under de anbefalede 100 Bq/m3: Du behøver ikke foretage dig noget i forhold til radonsikring.
  • Radonniveau mellem 100-200 Bq/m3: Start med mindre og billige tiltag, der kan nedbringe radonniveauet.
  • Radonniveau over 200 Bq/m3: Overvej større og mere effektive tiltag, da radonniveauet skal nedbringes en del. 

Her kan du læse mere om dine muligheder, hvis radonniveauet i dit hjem er over 100Bq/m3. Derudover kan selve boligen også have en indflydelse på, hvilke tiltag der skal gøres, når det kommer til radonsikring. Det er derfor vigtigt at rådføre sig hos professionelle, hvis du er i tvivl om, hvordan du bedst skal radonsikre din bolig. Det kræver ganske enkelt en konkret vurdering for at kunne vurdere den rigtige løsning ud fra et helhedsorienteret perspektiv, der også inddrager fugt- og brandtekniske forhold.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom