Hvad er WHO’s radonmål?

WHO er en forkortelse for World Health Organization og er en del af FN. På dansk er den også kendt under det knap så mundrette “Verdenssundhedsorganisationen”. WHO spiller en stor rolle, når det kommer til sundhed. WHO hjælper medlemslandene (alle lande, der er medlem af FN, er også medlem af WHO) med at udarbejde diverse politikker og retningslinjer inden for sundhed. Derudover er de også med til at oplyse borgere i medlemslande om diverse sundhedsproblematikker. De fastlægger ofte også bestemte standarder, når det drejer sig om specifikke sundhedsproblemer.

En af de sundhedsproblemer, som WHO har fokus på, er radonstråling. Radon befinder sig i undergrunden og kan sive ind i folks hus eller andre bygninger. Derfor er det vigtigt med nogle faste bestemmelser i forhold til radon, da det kan være skadeligt for mennesker. Du ved ikke, om der findes radon i dit hus medmindre, du får det målt, og derfor kan det have sundhedsskadelige konsekvenser for dig. Især hvis der er en høj koncentration af radon i dit hjem eller der, hvor du ellers opholder dig. Arbejdspladser og daginstitutioner er typiske eksempler på steder, du bør have fokus på. Radon kan for eksempel forårsage lungekræft samt andre helbredsproblemer. Derudover estimeres det, at radon i Danmark er skyld i flere hundrede menneskers død om året.

WHO har været med til at udarbejde et projekt kaldet ”The International Radon Project” (IRP). Nøglepunkterne i dette er:

  • At udvikle evidensbaserede undersøgelser, og tests der kan guide medlemsstaterne, når det kommer til radonniveauer.
  • At guide medlemsstater, når det kommer til radonmålinger.
  • At udvikle muligheder i forhold til kommunikation vedrørende radon.

WHO er med til at hjælpe medlemsstaterne i forhold til radon, og hvordan det skal tackles. De har også udarbejdet en håndbog, der handler om radon i hjemmet. Denne håndbog har nogle specifikke radonmål, som WHO anbefaler, at alle huse holder sig indenfor. WHO’s radonmål indenfor i hjemmet er 100 Bq/m3. Hvis det overstiger 100 Bq/m3, anbefaler WHO, at radonniveauet skal nedbringes på baggrund af helbredsmæssige grunde. Derudover anbefaler WHO også, at radonniveauet aldrig skal overstige 300 Bq/m3 indenfor i hjemmet. Dette kan være yderst farligt og sundhedsskadeligt for folk, der opholder sig i et hjem med dette radonniveau i længere tid af gangen.

Selvom radon også kan findes udenfor, så er det radonniveauet indenfor, man skal være opmærksom på, da dette ofte er højere og mere sundhedsskadeligt for mennesker. For de fleste mennesker er den største risiko for radonstråling deres eget hjem. Derfor er det vigtigt at holde sig indenfor de anbefalede radonmål fra WHO for sin egen sundheds skyld. WHO har regnet ud, at risikoen for lungekræft stiger med 16 % for hver 100 Bq/m3 af radonstråling. Hvis du opdager, at du har for højt niveau af radon i hjemmet, kan du sagtens sørge for at nedbringe det. Dette kan du gøre på forskellige måder – både mindre tiltag samt større tiltag. Dette kommer ofte an på, hvor højt radonniveauet er i dit hjem. Det kan du læse mere om her.

WHO Handbook findes ved at klikke her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom