Radon og risiko for kræft

Hvis du over længere tid indånder radonholdig luft, kan det skade cellerne i lungerne og medføre, at man udvikler lungekræft. Hvis du er udsat for radon i længere tid af gangen, kan du med andre ord risikere at få lungekræft senere i dit liv. Radonpartikler i luften i dit hus kan du eller andre brugere indånde, og disse kan sætte sig fast i dine lunger, hvor de udskiller den skadelige stråling.

Denne stråling kan skade lungernes celler, og det er dette, som kan forårsage lungekræft. Det medfører ikke umiddelbare her-og-nu-bivirkninger at være udsat for radon, da det kan tage en del år, før tegnene på lungekræft viser sig. Man kan derfor på kort sigt hverken mærke eller vide, om man er udsat for radon. Men konsekvenserne på lang sigt kan være store, hvorfor det er vigtigt at få foretaget en radonmåling, hvis man vil finde ud af, om der er et for højt niveau af radon i ens hjem.

Ifølge WHO er radon den næststørste årsag til lungekræft; kun overgået af rygning. I Danmark estimeres det af Sundhedsstyrelsen, at cirka. 300 mennesker hvert år får konstateret lungekræft på baggrund af, at de har været udsat for for meget radonstråling i længere tid. Det kan derfor være farligt at bo i et hus, hvor der er et for højt niveau af radon, da det i sidste ende kan forårsage kræft. Derfor er det vigtigt, at du altid foretager radonmålinger i dit hjem, så du ved, om du skal foretage dig noget for at nedbringe radonindholdet indenfor, eller om det hele er, som det skal være.

Hvis du er udsat for både et højt radonindhold i hjemmet samt tobaksrøg, har du større risiko for at udvikle lungekræft, end hvis du blot er udsat for høje radonniveauer. Dog er der stadig risiko for at udvikle lungekræft forårsaget af radon, selvom du ikke ryger. Ifølge flere undersøgelser formodes det, at omkring 1/6 af alle tilfælde af lungekræft forårsaget af radon findes hos ikke-rygere, hvorimod resten af tilfældene er rygere.

Derudover har flere undersøgelser påvist, at der er en sammenhæng mellem børn, radon og leukæmi. Flere undersøgelser vurderer, at børn har større risiko for at udvikle leukæmi, hvis de udsættes for radonstråling i længere tid af gangen. At radonstråling kan forårsage lungekræft, er blevet påvist i undersøgelser, der er blevet gennemført med mennesker i et laboratorie og i forskellige aldersklasser og sociale lag.

Jo mere en person opholder sig i sit hjem med for høje niveauer af radon, og jo højere radonindholdet er, jo større er risikoen for at udvikle lungekræft på et tidspunkt i livet. Det er forskelligt, om personer bliver påvirket af radon. Fordi du har boet i hjem med høje niveauer af radon, er det ikke sikkert, at du udvikler lungekræft. Du kan ikke smage, se eller lugte, om der er et for højt radonindhold i dit hjem. Du er derfor nødt til at foretage en radonmåling for at finde ud af det.

Det er heldigvis blevet nemt og tilgængeligt at foretage en radonmåling, hvad enten du ønsker at foretage målingen i dit hjem, på en arbejdsplads eller i en daginstitution. Du kan se vores udvalg af radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom