Hvad er en radonspærre?

Bygningsreglementet fra 1995 var det første der stillede krav til konstruktioners lufttæthed mod jord for at begrænse radon i indeluften. Dette specificeres yderligere i bygningsreglementet fra 1998 ved at bygningens kontakt mod jord skal være lufttæt. Det er senere af Sundhedsstyrelsen fastlagt at radonniveaet ikke må overstige 100 Bq/m3, som også er et krav ifølge Bygningsreglementet fra 2018, hvor det specificeres at indeluften i nye bygninger ikke må overstige denne grænseværdi. Nye bygninger defineres i denne sammenhæng som værende opført efter 2010.

Selvom det kun er nybyggeri, hvor der er krav om radonspærre, kan det også være relevant for ældre bygninger – specielt hvis de står overfor en større renovering. Her kan man lægge en radonspærre eller radonmembran under gulvet. Det består i sin enkelthed af en lufttæt plastdug der skal hindre at radon ikke kan trænge op gennem gulvet. Materialeprisen er sjældent en hindring for at radonsikre dit hus, men mest udgiften til en ny gulvkonstruktion.

Vi samarbejder her med gulvmontorerne.dk De har mange kompetencer i firmaet med mange forskellige løsninger til radonsikring.

 

Hvornår er radonspærre nødvendig

Før man påtænker at sikre mod radon, gælder det først og fremmest om at få kortlagt over der er et problem og dets eventuelle omgang. Dernæst skal der tages stilling til, hvilke tiltag der vil egne sig bedst. Det er en kombination af hvor høj radonkoncentrationen er og hvilken type bolig samt om du står overfor en større renovering eller blot ønsker at holde udgiften på et minumum.

Den eneste måde man kan konstatere et eventuelt problem med radon, er at få foretaget en måling.  Du kan se et udvalg af vores radonmålere her.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom