Hvad siger Bygningsreglementet om radon?

Bygningsreglementet indeholder både krav og anbefalinger vedrørende radon. 

Bygningsreglementet 2015, der også kendes som BR15, adskiller sig ikke fra det tidligere BR10, når det kommer til krav og anbefalinger med hensyn til radon i indeluften.

Begge versioner af bygningsreglemente stiller som krav, at indeluften i nye bygninger ikke må overstige en grænseværdi på 100 Bq/m3. Nye bygninger defineres i denne sammenhæng som værende opført efter 2010. 

Samtidig giver de to bygningsreglementer en anbefaling gældende for eksisterende bygninger, som også anbefales at få nedbragt niveauet af radon til under den samme grænseværdi på 100 Bq/m3. 

Krav og anbefalinger i bygningsreglementet er ikke taget ud af den blå luft. Det bygger på de officielle anbefalinger, der er formuleret af verdenssundhedsorganisation WHO. Deres anbefaling går på, at radioaktiviteten fra såkaldte naturlige kilder (herunder radon) bør holdes under de tidligere nævnte 100 Bq/m3.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom